Komunikácia (psychológia): Rozdiel medzi revíziami

aktualizácia
(aktualizácia, externé odkazy)
(aktualizácia)
'''Komunikácia''' je sociálna interakcia, pri ktorej sa vedome alebo nevedome odovzdávajú informácie.
 
Slovo komunikácia má latinský pôvod a znamená "...robiť niečo spoločným, deliť sa, zverovať sa." Keď človek komunikuje, delí sa s inými ľuďmi o svoje myšlienky. My, ľudia, neustále komunikujeme, či už čítame, píšeme, rozprávame sa a nejakým spôsobom sa staráme o to, aby sme navzájom vedeli o svojich myšlienkach. Komunikujeme aj vtedy, keď si to neuvedomujeme, čiže je zrejmé, že komunikácia nemá len ústnu alebo len písomnú formu. Čokoľvek povieme, svojim neverbálnym prejavom potvrdíme, podčiarkneme, spresnime alebo vyvrátime. Komunikácia prebieha teda všetkými možnými prostriedkami bez ohľadu na to, či si to uvedomujeme alebo nie. Nie je možné nekomunikovať.
 
zdroj:
BROCKMAN, John; MATSONOVÁ, Katika. Ako sa veci majú. Bratislava : Archa, 1996. Ako komunikujeme, s. 158. ISBN 80-7115-111-4.
 
ŠKVARENINOVÁ, Oľga: Rečová komunikácia. Bratislava: Svornosť, a.s., 2004. 278 s. ISBN 80-10-00290-9
 
== Názory na komunikáciu ==
Anonymný používateľ