Metrológia: Rozdiel medzi revíziami

== Orgány štátnej správy v metrológii ==
Orgánmi štátnej správy pre oblasť metrológie sú:
* ÚradÚ[[rad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky]],
* Slovenský metrologický ústav,
* Slovenský metrologický inšpektorát.
Anonymný používateľ