Duch Svätý: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 5 841 bajtov ,  pred 10 rokmi
chýba zhrnutie úprav
(referencie, obrázok)
* '''Definícia'''
[[Súbor:The Descent of the Holy Spirit Novgorod.jpeg|náhľad|[[Ikona]] Zostúpenia Svätého Ducha na apoštolov z Novgorodu]]
Hebrejské slovo ruach a grécke pneuma, ktoré sa často prekladajú ako „duch“, majú viac významov. Všetky sa vzťahujú na to, čo je neviditeľné ľudskému zraku a čo poskytuje dôkaz sily v pohybe.
'''Duch Svätý''' (alebo ''Svätý Duch''; gr. ''τὸ πνεῦμα ἅγιον pneuma hagion'' hebr. ''רוח הקדש rúach hakodeš'') je teologický pojem, ktorý označuje v [[Kresťanstvo|kresťanstve]] tretiu osobu [[Najsvätejšia Trojica|Božej Trojice]], odlišnú od [[Boh Otec|Otca]] a [[Ježiš Kristus|Syna]], zároveň však s nimi rovnakej podstaty.<ref>Porov. Nicejsko-konštantínopolské vyznanie viery prijaté na všeobecných cirkevných snemoch v Nicei a Konštantínopole</ref>
 
* '''Čo je svätý duch?'''
== Judaizmus ==
Židovský [[Starý zákon|Tanach]] označuje slovným spojením „Duch svätý“ (רוח הקדש rúach hakodeš) [[Boh|Božiu]] prítomnosť, zvlášť pokiaľ si jej je [[človek]] vedomý. {{Bez citácie}}
 
Porovnanie biblických textov, ktoré hovoria o svätom duchu, ukazuje, že sa o ňom hovorí ako o niečom, čo ‚napĺňa‘ ľudí; čím môžu byť ‚pokrstení‘; a čím môžu byť ‚pomazaní‘. (Luk. 1:41; Mat. 3:11; Sk. 10:38) Ani jeden z týchto výrazov by nebol vhodný, ak by bol svätý duch osoba.
Toto slovné spojenie sa nachádza na dvoch miestach protokanonických kníh (tých, ktoré judaizmus uznáva), a to v [[Kniha Izajáš|knihe Izajáš]] /Iz.63,10/ (Roháčkov preklad<ref>[http://www.biblia.sk/sk/rohacek/izaias/63 Iz 63,10 - Roháček]</ref>, ekumenický preklad) a v [[žalm]]och /Žal.51,13/<ref>porov. [http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=%8E%2051,13 Ž 51,13 - rím. kat.], [http://www.krestan.sk/bible/sevp/psa/51 Ž 51 - evanj.]</ref> (len ekumenický preklad).
Ježiš hovoril o svätom duchu aj ako o ‚pomocníkovi‘ (po grécky paraklétos) a povedal, že tento pomocník bude „učiť“, „svedčiť“, „hovoriť“ a ‚počuť‘. (Ján 14:16, 17, 26; 15:26; 16:13) V Písmach nie je nezvyčajné, že niečo je personifikované. Napríklad o múdrosti sa hovorí, že má ‚deti‘. (Luk. 7:35) O hriechu a smrti sa hovorí ako o kráľoch. (Rim. 5:14, 21) Aj keď niektoré texty hovoria, že duch ‚hovoril‘, iné časti objasňujú, že sa to dialo prostredníctvom anjelov alebo ľudí. (Sk. 4:24, 25; 28:25; Mat. 10:19, 20; porovnaj Skutky 20:23 s 21:10, 11.) V 1. Jána 5:6–8 sa hovorí, že „svedčí“ nielen duch, ale aj „voda a krv“. Takže žiaden z výrazov nachádzajúcich sa v týchto textoch nedokazuje sám osebe, že svätý duch je osoba.
Správne určenie významu pojmu svätý duch musí vyhovovať všetkým biblickým textom, ktoré o ňom hovoria. Z tohto hľadiska je logický záver, že svätý duch je Božia činná sila. Nie je to osoba, ale mocná sila, ktorú Boh necháva zo seba vychádzať a ktorá spĺňa jeho svätú vôľu. — Žalm 104:30; 2. Petra 1:21; Sk. 4:31.
 
* '''Čo je dokladom toho, že niekto skutočne má svätého ducha?'''
== Duch Svätý v kresťanstve ==
'''Duch Svätý''' je jednou z troch osôb jediného Boha. {{Zem však bola pustá a prázdna, tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Gn 1.2}}
O jeho pôsobení môžeme čítať najmä v [[biblia|Biblii]]. Je známe jeho pôsobenie pri nadprirodzenom počatí [[Panna Mária|Márie]], matky [[Ježiš]]ovej, a pri viacerých ľuďoch počas židovského sviatku [[Letnice|Letníc]].<ref>Biblia, [[Skutky apoštolov]], 2. kapitola</ref> Svätý Duch je veriacim zasľúbený v [[Evanjelium podľa Jána|Jánovom evanjeliu]] (14. - 15. kapitola<ref>[http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%2014,1-31;15,1-27 Jn 14-15]</ref>) ako radca, pomocník, učiteľ.
 
Luk. 4:18, 31–35: „[Ježiš čítal zo zvitku proroka Izaiáša:] ‚Boží duch je na mne, lebo ma pomazal, aby som oznamoval dobré posolstvo‘ . . . Odišiel do galilejského mesta Kafarnaum. A vyučoval ich v sabate a žasli nad jeho spôsobom vyučovania; lebo jeho reč mala moc. V synagóge bol človek, ktorý bol posadnutý duchom, nečistým démonom, a kričal silným hlasom . . . Ale Ježiš ho pokáral a povedal: ‚Mlč a vyjdi z neho!‘ Keď teda démon vrhol toho človeka doprostred nich, vyšiel z neho bez toho, aby mu ublížil.“ (Čo bolo dokladom toho, že Ježiš mal Božieho ducha? Správa nehovorí, že sa chvel či kričal, alebo sa vzrušene pohyboval. Skôr ukazuje, že hovoril s autoritou. Stojí však za povšimnutie, že pri tejto príležitosti démonský duch podnietil muža, aby kričal a padal na zem.)
Dôrazom na osobu Svätého Ducha sa vyznačuje najmä [[letničné hnutie|letničné]] a [[charizmatické hnutie]].
 
Skutky 1:8 hovoria, že keď Ježišovi nasledovníci dostanú svätého ducha, budú svedčiť o Ježišovi. Ako sa píše v Skutkoch 2:1–11, keď tohto ducha naozaj dostali, na pozorovateľov zapôsobilo, že hoci tí, čo hovorili, boli všetci Galilejčania, rozprávali o vznešených Božích veciach jazykmi známymi mnohým cudzincom, ktorí tam vtedy boli. Ale záznam nehovorí, že by u tých, ktorí dostali tohto ducha, došlo k nejakým búrlivým citovým prejavom.
=== Nový zákon ===
Keď Alžbeta dostala svätého ducha a potom zvolala „hlasným výkrikom“, nebola na náboženskom zhromaždení, ale vítala príbuznú, ktorá ju navštívila. (Luk. 1:41, 42)
V [[gréčtina|gréckom]] [[Nový zákon|Novom zákone]] sa výraz „Duch Svätý“ (τὸ πνεῦμα ἅγιον ''to pneuma hagion'') objavuje presne stokrát. Duch Svätý je v kresťanstve jedna z Božích osôb, presnejšie tretia osoba v trojjedinom Bohu - teda [[Najsvätejšia Trojica|Najsvätejšej Trojici]]. {{Bez citácie}}
Doktrína o Božej trojici resp. trojjedinom Bohu je doktrínou niektorých kresťanských teológov.
 
Keď skupina učeníkov, ako je zaznamenané v Skutkoch 4:31, dostala svätého ducha, miesto sa zatriaslo, ale účinok tohto ducha na učeníkov nebol taký, že by sa triasli alebo váľali po zemi, ale že „smelo hovorili Božie slovo“. Podobne dnes je to smelosť v hovorení Božieho slova, čo dokazuje, že niekto má svätého ducha.
Výraz Božia trojica alebo Trojjediný Boh sa nikde v Biblii nevyskytuje.
 
Gal. 5:22, 23: „Ovocie ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, viera, miernosť, sebaovládanie.“
Ako [[symbol]]y pre spodobenie Svätého Ducha používa [[Nový zákon]] aj niektoré diela výtvarného umenia obraz holubice, ohňa alebo ohnivých jazykov.
V Novomm zákone vystupuje Duch Svätý ako samostatná postava. Podľa kresťanskej viery počala [[Panna Mária]] svojho syna [[Ježiš Kristus|Ježiša Krista]] pôsobením Ducha Svätého. Ježiš potom prijíma zvláštnym spôsobom Svätého Ducha pri svojom [[krst]]e v rieke [[Jordán]] ([[Evanjelium podľa Matúša|Mt]] 3,16-17). Prísľub Ducha Svätého tvorí jedno z hlavných tém Ježišovej reči na rozlúčku v [[Evanjelium podľa Jána|Jánovom evanjeliu]] (kap. 14-16<ref>[http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%2014,1-31;15,1-27;16,1-33 Jn 14-16]</ref>).
 
[[Skutky apoštolov]] popisujú vo svojej 2. kapitole<ref>[http://svatepismo.sk/listovat.php?kniha=51&kapitola=2 Sk 2]</ref>, ako bol Duch Svätý, označovaný tiež ako [[Pomocník]] (grécky παράκλητος paraklétos, obhajca, pomocník<ref>[http://www.casd.sk/sobskola/ulohy/2006q2u/2006q2u04.htm Iný Tešiteľ]</ref>), zoslaný na [[apoštol]]ov vo sviatok [[Letnice|Letníc]] ([[Turíce|Turíc]]). Túto udalosť každoročne pripomína [[liturgia]] pri slávnosti [[Zoslanie Ducha Svätého]]. Tento dar Ducha je analogický k starozákonnému daru [[Desatoro|Desatora]] [[Mojžiš]]ovi na [[Sinaj (vrch v Biblii)|Sinaji]]. V Jánovom evanjeliu (20,21-22<ref>[http://www.svatepismo.sk/suradnice.php?suradnice=Jn%2020,21-22 Jn 20,21-22]</ref>) je Duch Svätý apoštolom daný samotným Ježišom už v deň svojho [[vzkriesenie|vzkriesenia]], tj. [[Veľká noc]].
 
=== Duch Svätý a Trojica ===
 
Spor ohľadom plnosti [[Kristus|Kristovho]] Božstva, v ktorom bol [[Areios]] na [[Prvý nicejský koncil|Nicejskom koncile]] v roku [[325]] porazený, bol prijatím [[Nicejské vyznanie viery|Nicejského vyznania viery]] vyriešený len zdanlivo. V skutočnosti boli závery tohoto koncilu veľkou väčšinou biskupov a kresťanských mysliteľov odmietané. Východní biskupi a teológovia sa viac prikláňali k niektorému z modifikovaných učení [[Origenes|Origena]], ktorý hovoril o podriadenom postavení osôb v Tojici. Boj za presadenie Nicejského kréda viedol spočiatku alexandrijský biskup [[Atanáz]], kvôli čomu tiež strávil veľkú časť svojho života vo vyhnanstve. Až od 60. rokov sa darilo priaznivcom Nicejského vyznania viery zblížiť sa s origenistickou väčšinou. Impulz k tomu dal rímsky [[cisár]] [[Julianus Apostata|Julián]] zvaný Apostata. Ten v roku [[362]] v snahe uvrhnúť kresťanstvo do chaosu povolal späť na svoje úrady biskupov vo vyhnanstve a tých úradujúcich do vyhnanstva poslal. Tým od dvora odoslal semi-[[Ariánstvo|ariánsku]] hierarchiu a na Alexandrijskej synóde v tom roku začalo zbližovanie priaznivcov Nicejského vyznania a oreginistov.
 
V tomto zbližovaní vynikli predovšetkým traja východní teológovia nazývaní „kappadonskí otcovia“: [[Bazil Veľký]], [[Gregor Naziánsky]] a [[Gregor z Nyssy]]. Títo cirkevní otcovia prehĺbili trojičnú teológiu a dokázali ju sformulovať pre origenistov prijateľným jazykom. V ich dielach, predovšetkým u Basila Velikého, nachádzame tiež súvislý výklad o Duchu Svätom, ktorý je inak v Nicejskom vyznaní viery zmienený len letmo. Basil Veliký hájil pojatie Ducha Svätého ako jednej z osôb Najsvätejšej Trojice v obrane proti iným smerom a jeho pojatie pozície Ducha Svätého v Trojici sa presadilo na [[Prvý carihradský koncil|koncile v Konstantinopoli]] v roku [[381]].
 
=== Spor o ''filioque'' ===
:''Viac v hlavnom článku [[Filioque]]''
 
[[Súbor:Schnorr von Carolsfeld Bibel in Bildern 1860 226.png|náhľad|Julius Schnorr von Carolsfeld: Die Bibel in Bildern]]
=== Svätodušné hymny ===
Kresťanská tradícia dochovala niektoré starobylé [[hymnus|hymny]], ktoré sa obracajú priamo na Ducha Svätého. Medzi nich patrí napr. ''Nunc Sancte nobis Spiritus'' [[Svätý Ambróz|sv. Ambróza z Milána]], ''Veni Creator Spiritus'' [[Rhabanus Maurus|Rhabana Maura]] či ''Veni sancte Spiritus'', ktorý je dodnes používaný napr. pri zahájení školského roku cirkevných škôl a [[univerzita|univerzít]]. V súčasnosti je v používaní určité množstvo nových hymnusov či piesní, ktoré sa obracajú priamo k Duchu Svätému, veľká časť z nich pochádza predovšetkým z prostredia [[charizmatická obnova|charizmatickej obnovy]].
 
Vo výtvarnom umení je symbolicky zobrazovaný v podobe holubice alebo ohnivého jazyka.
 
== Referencie ==
<references />
 
== Pozri aj ==
* [[Najsvätejšia Trojica]]
* [[Boh Otec]]
* [[Ježiš Kristus]]
* [[Turíce]]
 
== Iné projekty ==
{{projekt|q=Svätý Duch|commons=Category:Holy Spirit}}
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.katechizmus.sk/?action=register&regk=163 www.katechizmus.sk - DUCH SVÄTÝ - Dary Ducha Svätého]
* [http://www.katechizmus.sk/?action=getk&kid=955 www.katechizmus.sk - SYMBOLY DUCHA SVÄTÉHO ]
* [http://sk.wikibooks.org/wiki/Dogmatika:_Duch_Sv%C3%A4t%C3%BD_je_Boh sk.wikibooks.org/wiki/Dogmatika: Duch Svätý je Boh]
 
== Zdroj ==
{{preklad|cs|Duch svatý}}
 
[[Kategória:Judaizmus]]
[[Kategória:Kresťanstvo]]
 
{{Link FA|es}}
 
[[af:Heilige Gees]]
[[ak:Honhom kronkron]]
[[ar:الروح القدس]]
[[arc:ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ]]
[[arz:الروح القدس]]
[[az:Müqəddəs Ruh]]
[[bg:Свети Дух]]
[[br:Spered Santel]]
[[ca:Esperit Sant]]
[[cs:Duch svatý]]
[[da:Helligånden]]
[[de:Heiliger Geist]]
[[el:Άγιο Πνεύμα]]
[[en:Holy Spirit]]
[[eo:Sankta Spirito]]
[[es:Espíritu Santo]]
[[et:Püha Vaim]]
[[eu:Espiritu Santua]]
[[fa:روح‌القدس]]
[[fi:Pyhä Henki]]
[[fr:Saint-Esprit]]
[[fy:Hillige Geast]]
[[ga:An Spiorad Naomh]]
[[gd:An Spiorad Naomh]]
[[gl:Espírito Santo]]
[[hak:Sṳn-lìn]]
[[he:רוח הקודש (נצרות)]]
[[hi:पवित्र आत्मा]]
[[hr:Duh Sveti]]
[[hu:Szentlélek]]
[[ia:Spirito Sancte]]
[[id:Roh Kudus]]
[[ig:Mmuo Nso]]
[[is:Heilagur andi]]
[[it:Spirito Santo]]
[[ja:聖霊]]
[[ka:სულიწმინდა]]
[[ko:성령]]
[[la:Spiritus Sanctus]]
[[lb:Hellege Geescht]]
[[lt:Šventoji Dvasia]]
[[lv:Svētais Gars]]
[[mhr:Шнуй Шӱлыш]]
[[mk:Свет Дух]]
[[ml:പരിശുദ്ധാത്മാവ്]]
[[ms:Roh Kudus]]
[[nds-nl:Heilige Geest]]
[[nl:Heilige Geest]]
[[nn:Den heilage ande]]
[[no:Den Hellige Ånd]]
[[pl:Duch Święty]]
[[pt:Espírito Santo]]
[[qu:Ch'uya Ispiritu]]
[[rm:Sontg Spiert]]
[[ro:Duhul Sfânt]]
[[ru:Святой Дух]]
[[sh:Sveti Duh]]
[[simple:Holy Spirit]]
[[sl:Sveti Duh]]
[[sq:Shpirti i Shenjtë]]
[[sr:Свети дух]]
[[sv:Den Helige Ande]]
[[sw:Roho Mtakatifu]]
[[ta:தூய ஆவி]]
[[te:పవిత్ర ఆత్మ]]
[[tl:Espiritu Santo]]
[[tr:Kutsal Ruh]]
[[ty:Te Varua Maitai]]
[[uk:Святий Дух]]
[[vi:Chúa Thánh Linh]]
[[wa:Sint Esprit]]
[[zh:聖靈]]
[[zh-yue:聖靈]]
[[zu:Umoya ongcwele]]
Anonymný používateľ