Elektrochemický rad napätia kovov: Rozdiel medzi revíziami

→‎Redukovaný rad napätia kovov: rad bol znacne prehadzany a neisto usporiadany, usporiadany podla literatury Vseobecna chemia: Chemicky dej a jeho zakonitosti
(→‎Redukovaný rad napätia kovov: rad bol znacne prehadzany a neisto usporiadany, usporiadany podla literatury Vseobecna chemia: Chemicky dej a jeho zakonitosti)
== Redukovaný rad napätia kovov ==
{|align="center"
|<div align="center"> Li, K, Ba, Sr, Ca, Na, Mg, Be, Al, Mn, Zn, Cr, Fe, Cd, Co, Ni, Sn, Pb, '''H''', Cu, Aq, Hg, Pt, Au</div>
|<div align="center">[[Lítium|Li]] – [[Rubídium|Rb]] – [[Draslík|K]] – [[Cézium|Cs]] – [[Bárium|Ba]] – [[Stroncium|Sr]] – [[Sodík|Na]] - [[Vápnik|Ca]] – [[Horčík|Mg]] – [[Berýlium|Be]] – [[Hliník|Al]] – [[Mangán|Mn]] – [[Titán|Ti]] – [[Zinok|Zn]] – [[Chróm|Cr]] – [[Železo|Fe]] – [[Kadmium|Cd]] – [[Indium|In]] – [[Tálium|Tl]] – [[Kobalt|Co]] – [[Nikel|Ni]] – [[Olovo|Pb]] - [[Cín|Sn]] –
| – '''[[Vodík|H<sub>2</sub>]]''' –
| [[Bizmut|Bi]] – [[Meď|Cu]] – [[Osmium|Os]] – [[Ruténium|Ru]] – [[Striebro|Ag]] – [[Ortuť|Hg]] – [[Platina|Pt]] – [[Zlato|Au]]</div>
|-
| style="text-align:right"| ← neušľachtilé kovy
Anonymný používateľ