Pomocná veda historická: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Označenie '''pomocné historické vedy''', alebo tiež '''pomocné vedy historické (PVH)''', má dva významy používané v súvislosti s podporou [[historická veda|historickej vedy]]:
 
== Pomocné historické vedy v širšom zmysle ==
* [[paleografia]] (ako pomocná historická veda sa snaží o správne čítanie a lokálne aj časové zaradenie písomných prameňov)
* [[sfragistika]] (skúma pečate)
 
== Literatúra ==
=== Česká literatúra ===
*HLAVÁČEK, Ivan; KAŠPAR, Jaroslav; NOVÝ, Rostislav. ''Vademecum pomocných věd historických''. Jinočany : H+H, 2004. 544 s. ISBN 80-7319-004-4.
*MAREČKOVÁ, Marie. ''Přehled pomocných věd historických''. Brno : Masarykova univerzita, 2000. 315 s. ISBN 80-210-2466-6.
*VARGOVÁ, Lenka; HORÁČKOVÁ, Ladislava; STROUHAL, Eugen. ''Základy paleopatologie''. Brno : Nakladatelství a vydavatelství Nauma, 2004. 263 s. ISBN 80-86258-53-X.
 
=== Slovenská literatúra - skriptá ===
*ZEMENE, R. - ZUBÁCKA, I. ''Kapitoly z pomocných vied historických''. Bratislava 1993.
*KARTOUS, P. - NOVÁK, J. - VRTEĽ, L. ''Erby a vlajky miest v Slovenskej republike''. Bratislava 1991.
*LEHOTSKÁ, D. ''Príručka diplomatiky''. Bratislava 1972.
 
[[Kategória:História]]
201

úprav