Transliterácia: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
**Transliterácia je grafický prepis cudzojazyčného textu, nahradzujúci písmená jednej abecedy písmenami druhej abecedy bez prihliadnutia k fonetickej hodnote, takže je možný spätný prepis. <ref>transliterace in: Malá československá encyklopedie</ref>
**Transliterácia je prevod z jedného grafického systému do druhého, pričom každému písmenu jedného grafického systému zodpovedá vždy písmeno druhého systému (rovnaké písmeno alebo spojenie písmen), takže je možný aj jednoduchý spätný prevod do jazyka originálu. <ref>transliterácia in: Encyklopédia jazykovedy, 1993</ref> Podobná definícia: Prepis z jedného písma do druhého, pri ktorom sa zachováva jednoznačnosť zápisu medzi písmenami obidvoch abecied. <ref>Krupa, V., Genzor, J.: Písma sveta, 1989 </ref>
*definícia zohľadňujúca aj neabecedné písma: Transliterácia pre abecedné písma (do ktorých autor nezaraďuje slabičné písma) je nahradzovanie znakov písma P1 znakmi písma P2 podľa priraďovacieho predpisu (tento predpis v ideálnom prípade priraďuje každému znaku z P1 jeden znak z P2, ale vyskytujú sa aj prípady, že sa digrafu z P1 priradí jeden znak z P2 alebo opačne alebo že znaku z P1 zodpovedá v istých kontextoch jeden znak z p2 a v iných kontextoch iný znak z P2). Transliterácia v širšom zmysle sa vzťahuje aj na neabecedné písma; transliterácia neabecedného písma je priraďovanie reťazca alfanumerických znakov ku každému znaku inputu. <ref>http://www.christianlehmann.eu/ling/lg_system/schrift/index.html?http://www.christianlehmann.eu/ling/lg_system/schrift/Schriftgeschichte.html</ref>
 
==Charakteristika ==
Transliterácia je teda primárne orientovaná na vizuálnu stránku pôvodného textu, kým [[transkripcia]] (v užšom zmysle) je orientovaná na výslovnosť (zvukovú) stránku pôvodného textu (o porovnaní transliterácie a transkripcie pozri aj [[transkripcia (jazykoveda)]]). Transliterácia môže zachytávať (a často zachytáva) aj fonetickú hodnotu (výslovnosť) pôvodnej grafémy, ale len do tej miery, aby sa tým neohrozil jej primárny cieľ - poskytnúť primárne informáciu o tom, aké jednotlivé grafémy obsahuje pôvodný text.
 
Na Slovensku sa najčastejšie sa stretávame s transliteráciou do [[latinské písmo|latinského písma]].
 
==Porovnanie s transkripciou ==
{{Hlavný článok|Transkripcia (jazykoveda)}}
 
== Príklady ==
131 809

úprav