Oxid železitý: Rozdiel medzi revíziami

infobox
(aktualizácia)
(infobox)
{{Infobox Chemická zlúčenina
[[Súbor:Iron(III)-oxide-sample.jpg|thumb|Práškový oxid železitý]]
| Názov = Oxid železitý
| Obrázok = Iron(III)-oxide-sample.jpg
| Obrázok2 =
| Vzorec = Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>
| Synonymá =
| Vzhľad =
| Molekulová hmotnosť =
| Molárna hmotnosť = 159,70 g·mol<sup>–1</sup>
| Teplota topenia = 1565 °C
| Teplota varu =
| Teplota rozkladu =
| Trojný bod =
| Kritický bod =
| Hustota =
| Rozpustnosť = vo vode nerozpustný
| Skupenské teplo topenia =
| Entropia topenia =
| Skupenské teplo vyparovania =
| Štandardná zlučovacia entalpia =
| Štandardná entropia =
| Štandardná Gibbsová energia =
| Merná tepelná kapacita =
| Teplota vzplanutia =
| Teplota samovznietenia =
| Medze výbušnosti =
| NFPA 704 =
| CAS = 1309-37-1
| UN =
| EC číslo (EINECS/ELINCS/NLP) =
| ulr =
| MSDS =
}}
'''Oxid železitý''' (Fe<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) je [[amfotérny]] [[oxid]] [[Železo|železa]] hnedočervenej farby, v prírode sa vyskytuje ako [[minerál]] [[hematit]] ([[rombická sústava]] - najdôležitejšia ruda železa), prípadne [[maghemit]] ([[kubická sústava]]).
 
9 720

úprav