Objekt ľahkého opevnenia vzor 37: Rozdiel medzi revíziami