Aztékovia: Rozdiel medzi revíziami

 
== Nepriatelia Aztékov ==
*v ranom období: [[Tlasxalovia]] , Chumáčovitovia, [[Mayovia]], KaribskýKaribskí Indiáni
*v neskorom období: Nové Španielsko, [[Tlasxalovia]], Portugalské kráľovstvo, Luisiana (francúzske kolónie)
 
- povinná školská dochádzka pre deti – chlapcov, no čiastočne aj dievčatá - zo všetkých sociálnych vrstiev, ktorej účelom bolo zabezpečiť, aby dospievajúci Aztékovia boli oboznámení s ideológiou aztéckeho štátu a plne sa s ňou stotožnili; súčasťou vzdelávania bol napr. aj vojenský výcvik, t.j. príprava na zajímanie nepriateľov – budúcich obetí;
- ustanovenie trestu smrti pre každého, kto by umožnil utiecť vojnovému zajatcovi, prípadne by ho niekam ukryl;
- trestanie osôb, ktoré neodovzdali tribút, keďže z tribútu sa pokrývali o.i. aj náklady vznikajúce v súvislosti s podnikaním vojenských ťažení a s uskutočňovaním náboženských obradov spojených s ľudskými obeťami, atď.
 
== Pozri aj ==
Anonymný používateľ