Encyklika: Rozdiel medzi revíziami

d
chýba zhrnutie úprav
(→‎Zoznam encyklík: chronologické poradie - treba čítať)
d
{|class="wikitable sortable"
|-
! Úvodné slová
! Názov Encykliky
! Pápež, ktorý ju vydal
! Podtitul
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Acerba Animianimi]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O mexickom prenasledovaní
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29091932_acerba-animi_en.html po anlicky]
|-
|align="center"| [[Ad Catholicicatholici Sacerdotiisacerdotii]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O katolíckom kňazstve
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ad-catholici-sacerdoti po slovensky]
|-
|align="center"| [[Ad Petri Cathedramcathedram]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"|
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_29061959_ad-petri_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Ad Salutemsalutem Humanihumani]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19300420_ad-salutem-humani_it.html po taliansky]
|-
|align="center"| [[Aeterna Dei Sapientiasapientia]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Caritas in Veritateveritate]]
|align="center"| [[Benedikt XVI.]]
|align="center"| O integrálnom ľudskom rozvoji v láske a v pravde
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklika-caritas-in-veritate-laska-v-pravde po slovensky]
|-
|align="center"| [[Caritate Christi Compulsicompulsi]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O hospodárskej a sociálnej kríze spôsobenej sústredením bohatstva v rukách úzkej skupiny, neverou, odlúčením
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_03051932_caritate-christi-compulsi_en.html po aglicky]
|-
|align="center"| [[Casti Connubiiconnubii]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O kresťanskom manželstve
|align="center"| [http://ksn.frcth.uniba.sk/CC%20S.html po slovensky]
|-
|align="center"| [[Centesimus Annusannus]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| Encyklika k stému výročiu encykliky [[Rerum Novarum]]
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/centesimus-annus po slovensky]
|-
|align="center"| [[Cultus Marialis cultus]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="center"| Apoštolská exhortácia o správnom spôsobe a rozvoji uctievania blahoslavenej Panny Márie
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Deus Caritascaritas Estest]]
|align="center"| [[Benedikt XVI.]]
|align="center"| O kresťanskej láske
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklika-deus-caritas-est-boh-je-laska po slovensky]
|-
|align="center"| [[Dilectissima Nobis nobis]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O postavení Cirkvi v Španielsku, kde chcú nastoliť odlukový režim, aby sa posilnila svojvôľa.
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_03061933_dilectissima-nobis_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Dives in Misericordiamisericordia]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| O Božom milosrdenstve
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/dives-in-misericordia po slovensky]
|-
|align="center"| [[Divini Illiusillius Magistrimagistri]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O kresťanskej výchove mládeže
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/ecclesiam-suam po slovensky]
|-
|align="center"| [[Evangelii Nuntiandinuntiandi]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="center"| Apoštolská exhortácia o ohlasovaní evanjelia v dnešnom svete
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/evangelii-nuntiandi po slovensky]
|-
|align="center"| [[EvangeliiEvangelium Vitaevitae]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| O hodnote a nenarušiteľnosti ľudského života
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Fides et Ratioratio]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| O vzťahoch medzi vierou a rozumom
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/fides-et-ratio po slovensky]
|-
|align="center"| [[Firmissimam Constantiamconstantiam]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Grata Recordatiorecordatio]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"|
|align="center"| [http://www.kbs.sk/?cid=1117031804 po slovensky]
|-
|align="center"| [[Humanae Vitaevitae]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="center"| Encyklika o správnom spôsobe regulovania pôrodnosti
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Ingravescentibus Malismalis]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_29091937_ingravescentibus-malis_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Iniquis Afflictisqueafflictisque]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O laicizácii v Mexiku
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Laborem Exercensexercens]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| O ľudskej práci
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/laborem-exercens po slovensky]
|-
|align="center"| [[Lux Veritatisveritatis]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/mater-et-magistra po slovensky]
|-
|align="center"| [[Maximam Gravissimamquegravissimamque]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xii/encyclicals/documents/hf_p-xii_enc_20111947_mediator-dei_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Mens Nostranostra]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/encyclicals/documents/hf_p-vi_enc_29041965_mense-maio_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Menti Nostraenostrae]]
|align="center"| [[Pius XII.]]
|align="center"| Apoštolská exhortácia o spôsobe, ako napomáhať svätosť kňazského života
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/menti-nostrae po slovensky]
|-
|align="center"| [[Miserentissimus Redemptorredemptor]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_08051928_miserentissimus-redemptor_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Mit brennender Sorge|Mit Brennender Sorge]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O postavení katolíckej cirkvi v Nemecku
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/menti-nostrae po slovensky]
|-
|align="center"| [[Mortalium Animosanimos]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O jednote kresťanov
|-
 
|align="center"| [[Mysterium Fideifidei]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Non Abbiamoabbiamo Bisognobisogno]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| Za Katolícku akciu Talianska
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/non-abbiamo-bisogno po slovensky]
|-
|align="center"| [[Nova Impendetimpendet]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O finančnej kríze sveta a nutnosti nápravy, zo zvláštnym pohľadom na horúčkovité zbrojenie
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Pacem in Terristerris (encyklika)|Pacem in Terristerris]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"| O pokoji medzi všetkými národmi
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/pacem-in-terris po slovensky]
|-
|align="center"| [[Paenitentiam Agereagere]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"|
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/documents/hf_j-xxiii_enc_01071962_paenitentiam_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Populorum Progressioprogressio]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="center"| O rozvoji národov
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/populorum-progressio po slovensky]
|-
|align="center"| [[Princeps Pastorumpastorum]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Quadragesimo Annoanno]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O obnovení spoločenského poriadku podľa evanjelia
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/quadragesimo-anno po slovensky]
|-
|align="center"| [[Quas Primasprimas]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O Kristovi Kráľovi
|align="center"| [http://www.katolikrevue.cz/biblioteka/quas_primas_pius_xi.htm po česky]
|-
|align="center"| [[Quinquagesimo Anteante Annoanno]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Redemptor Hominishominis]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| Encyklika, ktorou sa na začiatku svojho pontifikátu obracia na ctihodných bratov v biskupskej službe, na kňazov a na rehoľné rodiny, na synov a dcéry Cirkvi a na všetkých ľudí dobrej vôle
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/redemptoris-mater po slovensky]
|-
|align="center"| [[Redemptoris Missiomissio]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| O trvalej platnosti misionárskeho poslania Cirkvi
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_28021926_rerum-ecclesiae_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Rerum Novarumnovarum]]
|align="center"| [[ Lev XIII.]]
|align="center"| O robotníckej otázke
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/rerum-novarum po slovensky]
|-
|align="center"| [[Rerum Omniumomnium Perturbationemperturbationem]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O sv. Františkovi Saleskom
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_26011923_rerum-omnium-perturbationem_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Rerum Orientaliumorientalium]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O katolíckych východných cirkvách
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_19280908_rerum-orientalium_it.html po taliansky]
|-
|align="center"| [[Rite Expiatisexpiatis]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Sacerdotalis Caelibatuscaelibatus]]
|align="center"| [[Pavol VI.]]
|align="center"| O kňazskom celibáte
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sacerdotalis-caelibatus po slovensky]
|-
|align="center"| [[Sacerdotii Nostrinostri Primordiaprimordia]]
|align="center"| [[Ján XXIII.]]
|align="center"| Encyklika na sté výročie nábožnej smrti svätého farára z Arsu
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/sacerdotii-nostri-primordia po slovensky]
|-
|align="center"| [[Slavorum Apostoliapostoli]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| Encyklika na pamiatku evanjelizačného diela svätého Cyrila a Metoda po jedenástich storočiach
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/slavorum-apostoli po slovensky]
|-
|align="center"| [[Sollicitudo Rei Socialisrei socialis]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| Sociálna encyklika vydaná pri príležitosti 20. výročia encykliky [[Populorum Progressio]]
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/encyklika-spe-salvi po slovensky]
|-
|align="center"| [[Studiorum Ducemducem]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Ubi Arcanoarcano Dei Consilioconsilio]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"|
|align="center"| [http://www.vatican.va/holy_father/pius_xi/encyclicals/documents/hf_p-xi_enc_23121922_ubi-arcano-dei-consilio_en.html po anglicky]
|-
|align="center"| [[Ut Unumunum Sintsint]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| O ekumenickom úsilí
|align="center"|
|-
|align="center"| [[Veritatis Splendorsplendor]]
|align="center"| [[Ján Pavol II.]]
|align="center"| O niektorých základných otázkach morálneho učenia Cirkvi
|align="center"| [http://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-papezov/c/veritatis-splendor po slovensky]
|-
|align="center"| [[Vigilanti Curacura]]
|align="center"| [[Pius XI.]]
|align="center"| O náprave mravnosti filmu a jeho výchovných možnostiach
8 451

úprav