Wikipédia:Kritériá na rýchle zmazanie: Rozdiel medzi revíziami

d
Verzia používateľa 213.215.114.61 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Legobot
(pravopis)
d (Verzia používateľa 213.215.114.61 (diskusia) bola vrátená, bola obnovená verzia od Legobot)
{{skratka|[[WP:CSD]]<br/>[[WP:KRZ]]}}
{{Zásada}}
{{Odporúčania a návody}}
 
'''Kritériá na rýchle zmazanie''' upresňujú podmienky, za ktorých môže [[Wikipédia:Správcovia|správca]] zmazať stránky na Wikipédii alebo mediálne súbory aj bez diskusie. Redaktori môžu identifikovať takéto prípady a požiadať o rýchle zmazanie vložením príslušnej šablóny {{Šablóna|Zmazať lebo}}. Slovo ''rýchly'' označuje zjednodušený rozhodovací proces, nie nutnosť okamžitého zmazania. Ak je takýto článok uvedený na [[Wikipédia:Stránky na zmazanie]], môže byť zmazaný pred uplynutím zvyčajnej čakacej doby.
 
Konvenciou odkazovania na konkrétne kritérium je uviesť kód kategórie dôvodu:
* '''V''' pre [[#Všeobecné kritériá|Všeobecné kritériá]]
* '''O''' pre [[#Obsahové kritériá|Obsahové kritériá]]
* '''P''' pre [[#Presmerovania|Presmerovania]]
* '''M''' pre [[#Médiá a obrázky|Médiá a obrázky]]
* '''K''' pre [[#Kategórie|Kategórie]]
* '''S''' pre [[#Šablóny|Šablóny]]
* '''P''' pre [[#Portály|Portály]]
doplnený o konkrétne číslo dôvodu v kategórii.
 
; Príklad
* <code><nowiki>{{Zmazať lebo|[[WP:CSD#V1|Nezmyselný text]]}}</nowiki></code> : Rýchle zmazanie z všeobecného dôvodu č. 1 (V1: Nezmysly).
 
== Všeobecné kritériá ==
# (<span id="V1">V1</span>) '''Nezmyselný text'''. Nezrozumiteľné zhluky písmen a/alebo znakov bez zjavného zmyslu.
# (<span id="V2">V2</span>) '''Testovacie stránky'''. Redaktori môžu testovať stránky na [[Wikipédia:Pieskovisko|pieskovisku]] a v obmedzenej miere aj vo vlastnom mennom priestore.
# (<span id="V3">V3</span>) '''Zjavný vandalizmus'''. Sem patria zrejmé a zjavné dezinformácie, alebo presmerovania ktoré treba zmazať pri náprave vandalizmu.
# (<span id="V4">V4</span>) '''Obnovenie právoplatne zmazaného obsahu'''. Ak niekto obnoví stránku alebo obsah stránky, ktorá bola právoplatne zmazaná napríklad po rozhodnutí komunity, môže správca stránku alebo obsah zmazať zrýchlenou procedúrou bez opakovaného hlasovania.
# (<span id="V5">V5</span>) '''Autor má zakázanú činnosť'''. Stránky alebo obsah, ktoré pridal redaktor s obmedzením alebo zákazom redaktorských úprav (napr. na základe rozhodnutia komunity alebo arbitrážnej komisie), a ktoré podstatným spôsobom neupravovali alebo k nim neprispievali iní redaktori.
# (<span id="V6">V6</span>) '''Technické zmazanie'''. Nekontroverzné mazanie pri údržbe, napríklad pri spájaní alebo presúvaní stránok.
# (<span id="V7">V7</span>) '''Zmazanie na žiadosť autora'''. Autor môže v dobrej viere požiadať o zmazanie obsahu ktorý pridal, a ktorý podstatným spôsobom neupravovali alebo k nemu podstatne neprispievali iní redaktori. Ak autor odstráni obsah stránky (''blanking''), môže sa to považovať za žiadosť o zmazanie na žiadosť autora, v každom prípade je však lepšie požiadať výslovne o zmazanie pomocou šablóny. (Urazené alebo ostentatívne odstraňovanie obsahu z pomsty alebo v konflikte nemožno považovať za postup „v dobrej viere“.)
# (<span id="V8">V8</span>) '''Osirotené diskusné stránky'''. Nemožno však odstrániť stránky s obsahom užitočným pre projekt, alebo stránky s diskusiou o (ne)zmazaní materskej stránky. Nie je možné mazať ani diskusie s redaktorom, ktorý nemá vytvorenú materskú redaktorskú stránku.
# (<span id="V9">V9</span>) '''Administratívny zásah'''. Tento dôvod je vyhradený na administratívny zásah Wikimedia Foundation, napríklad odstránenie nezákonného obsahu, predmetu sťažnosti na porušenie autorských práv a podobne.
# (<span id="V10">V10</span>) '''Defamačné stránky'''. To sa týka jednoduchých útočných stránok (napr. „Fero je hlupák.“) až po zámerne jednostranné a/alebo nevyvážené biografické články hlavne žijúcich osôb, bez zdrojov k uvedeným tvrdeniam, v prípade ak nie je možné obnoviť staršiu verziu s neutrálnym a/alebo vyváženým obsahom.
# (<span id="V11">V11</span>) '''Zjavná reklama'''. Stránky, ktoré slúžia na zjavnú propagáciu alebo reklamu, a ktoré by si vyžadovali značné prepracovanie, aby vznikol neutrálny encyklopedický článok. Články o komerčnom subjekte alebo o produkte nie sú principiálne zakázané alebo neencyklopedické a nekvalifikujú automaticky článok na rýchle zmazanie.
# (<span id="V12">V12</span>) '''Zjavné porušenie autorských práv'''. Textové stránky, ktoré spĺňajú všetky z nasledovných kritérií:
#* Obsah bol prevzatý z webovej stránky alebo z iného zdroja (zvážte však aj možnosť, že iný zdroj prevzal materiál z Wikipédie);
#* stránka neobsahuje v poslednej verzii alebo v minulých verziách žiadne zmysluplné informácie okrem skopírovaného obsahu;
#* obsah pridal jediný redaktor;
#* neexistuje pravdepodobná domnienka, že prevzatých obsah je pod slobodnou licenciou.
 
== Obsahové kritériá ==
# (<span id="O1">O1</span>) '''Chýbajúci kontext'''. Veľmi krátke príspevky, ktorým chýba kontext umožňujúci identifikovať obsah alebo účel článku.
# (<span id="O2">O2</span>) '''Cudzojazyčné stránky'''. Príspevky, ktoré sú v inom ako slovenskom jazyku. Do tejto kategórie spadajú aj príspevky písané slovenčinou bez diakritiky.
# (<span id="O3">O3</span>) '''Bezobsažné stránky'''. Stránky pozostávajúce iba z technického obsahu (kópia názvu, interwiki, kategórie, prázdne sekcie alebo osnova, diskusný alebo hodnotiaci text, šablóny a obrázky). Veľmi krátke stránky presahujúce rozsah slovníkovej definície, alebo infoboxy s netriviálnym obsahom nespadajú do tohto kritéria.
# (<span id="O4">O4</span>) ''rezervované''
# (<span id="O5">O5</span>) '''Transwiki obsah'''. Obsah, ktorý bol po diskusii presunutý do iného projektu.
# (<span id="O6">O6</span>) ''rezervované''
# (<span id="O7">O7</span>) '''Nedoložená encyklopedickosť'''. Články o osobe, hudobnej skupine, webovej stránke alebo podobnom obsahu, ktoré v sebe neobsahujú informácie odôvodňujúce, prečo je predmet takéhoto článku encyklopedický. Článok nemusí hneď podať dôkaz o tom, že je predmet encyklopedicky významný. Musí však obsahovať aspoň informáciu o tom, prečo ho autor za encyklopedicky významný považuje.
# (<span id="O8">O8</span>) ''rezervované''
 
== Presmerovania ==
# (<span id="P1">P1</span>) '''Presmerovania na neexistujúci obsah'''. Presmerovania na vymazané, neexistujúce alebo neplatné stránky.
# (<span id="P2">P2</span>) '''Presmerovania z hlavného menného priestoru'''. Presmerovanie z názvu článku na diskusiu, redaktorskú stránku, diskusiu s redaktorom alebo podobnú stránku. Ak presmerovanie vzniklo presunom stránky, je dobré pred zmazaním niekoľko dní počkať.
# (<span id="P3">P3</span>) '''Presmerovania z chybných pomenovaní'''. Presmerovania z chybných pomenovaní, preklepov alebo zavádzajúcich názvov.
 
== Médiá a obrázky ==
# (<span id="M1">M1</span>) '''Duplicitné obrázky'''.
# (<span id="M2">M2</span>) '''Poškodené alebo prázdne súbory'''.
# (<span id="M3">M3</span>) '''Neprípustná licencia'''. Napríklad licencia len na nekomerčné použitie (''non-commercial'', ''NC''), len v nezmenenej podobe (''non-derivative'', ''ND''), len pre Wikipédiu (''wikipedia-only'', ''WO''), len so súhlasom (''permission-only'', ''PO''). To sa vzťahuje aj na licencie ''[[Creative Commons]]'' (CC) alebo ''[[Creative Commons International]]'' (CCi) s príznakom ''-nc-'' (''non-commercial'') a/alebo ''-nd-'' (''non-derivative'').
# (<span id="M4">M4</span>) '''Obsah bez licencie'''.
# (<span id="M5">M5</span>) '''Nepoužitý neslobodný obsah'''.
# (<span id="M6">M6</span>) '''Neslobodný obsah bez zdôvodnenia'''.
# (<span id="M7">M7</span>) '''Klamlivá licencia'''. Neslobodný obsah bez licencie, ktorý je klamlivo označený slobodnou licenciou, alebo klamlivým odôvodnením použitia.
# (<span id="M8">M8</span>) '''Identické kópie obsahu z Commons'''. Ak má kópia na Commons odlišné pomenovanie, pred zmazaním je potrebné opraviť odkazy vo všetkých článkoch tak, aby preberali obsah z Commons.
# (<span id="M9">M9</span>) '''Zrejmé porušenie autorských práv'''. (Copyvio.)
# (M10) '''Neužitočné súbory'''. Súbory bez zvukového, obrazového alebo video obsahu, ako napríklad textové súbory alebo súbory kancelárskych aplikácií, ktoré nie sú použité v článkoch a nemajú obsah použiteľný na skvalitnenie encyklopédie v budúcnosti.
 
== Kategórie ==
# (<span id="K1">K1</span>) '''Duplicitné/nepotrebné/neencyklopedické kategórie'''
# (<span id="K2">K2</span>) '''Premenované kategórie'''
# (<span id="K3">K3</span>) '''Kategórie odkazované z vymazaných šablón'''
 
== Šablóny ==
# (<span id="S1">S1</span>) '''Súkromné redaktorské nálepky - po presune do menného priestoru redaktora'''
# (<span id="S2">S2</span>) '''Klamlivé alebo neschválené šablóny'''
# (<span id="S3">S3</span>) '''Nepoužité alebo duplicitné šablóny'''
 
== Portály ==
# (<span id="P1">P1</span>) '''Portál splňujúci jednu z podmienok V1-V12'''
# (<span id="P2">P2</span>) '''Bezobsažný portál'''
 
 
[[Kategória:Wikipédia:Zásady Wikipédie]]
867

úprav