Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
Bez shrnutí editace
Bez shrnutí editace
*a) časť [[hospodárske zriadenie|hospodárskeho zriadenia]], ktorá zahŕňa všetky pravidlá a inštitúcie peňažníctva (definovaného ako záležitosti súvisiace s peniazmi) jednej ekonomiky (t.j. vrátane napríklad rôznych pravidiel, ktoré nie sú priamo napísané v zákonoch)
*v užšom zmysle:
**b) časť hospodárskeho zriadenia uvedeného v bode a, ktorá je právne fixovaná, a to (najmä štátom) (t.j. na rozdiel od bodu c vrátanetu je zahrnutý aj napr. bankovéhobankový dohľadudohľad, bankovéhobankový a ostatnéhoostatný finančnéhofinančný sektorasektor, devízovýchdevízové predpisovpredpisy, a zabezpečeniazabezpečenie vkladov a pod.)
**c) právnymi (najmä štátnymi) predpismi stanovená sústava peňažných jednotiek (vrátane stanovenia ich hmotných foriem) a ich tvorby (vrátane otázky, či a ako majú hodnotu viazanú na iný predmet) a ničenia v jednom štáte (resp. určitej skupine štátov), t.j. právnymi (najmä štátnymi) predpismi stanovená peňažná sústava v zmysle bodu e
**d) zákonom upravený spôsob vydávania (emisie) a organizácie obehu peňazí platný v jednom štáte (táto definícia je praktickyviac-menej zhodná s definíciou b alebo c)
 
'''Peňažná sústava''' alebo '''peňažný systém''' môže byť aj:
 
 
==Ukážky definícií z literatúry ==
*''Menovou alebo peňažnou sústavou sa rozumie spôsob vydávania a organizácie obehu peňazí platný v určitej krajine, upravený zákonom.'' <ref>mena in: Pyramída - encyklopedický časopis moderného človeka, č. 98, 1979</ref>
*Mena je ''zákonom upravený systém peňažnej jednotky, jej foriem (znakov) a jej obehu v určitej krajine''. <ref>Cinkl, J.: Encyklopedie zahraničného obchodu, 1982 (vo vydaní z roku 1986 je definícia upravená nasledovne: ''národná a medzinárodná forma peňazí,zákonom upravený systém peňažnej jednotky, jej foriem (znakov) a jej obehu v určitej krajine'')</ref>
*Peňažná sústava je ''forma organizácie peňažného obehu uzákonená v jednotlivých krajinách.'' <ref>Pancák, M.: Finačný slovník, 1967 (podobne: peněžná soustava in: Malá československá encyklopedie)</ref>
*Peňažný systém je ''systém hodnotových jednotiek'' (t.j. peňazí)'', používaných ako všeobecný prostriedok výmeny v rámci určitého stykového okruhu'' (t.j. ide o uzavretý systém)'', a systém ich tvorby. Mena je ''stelesnenie – pojmovo nie nevyhnutne štátnej – úpravy (regulácie) peňažnej sústavy'', čiže organizovaný (a uzavretý) peňažný systém. <ref>Herrmann</ref>
 
==Charakteristika ==
 
 
Peňažná sústava vpodľa užšomdefinície zmyslez bodu c či d zahŕňa úpravu nasledujúcich bodov <ref>Volkov, M. I.: Ekonomický slovník, 1986</ref><ref>Pancák, M.: Finačný slovník, 1967</ref>:
*tovar, ktorý tvorí funkciu všeobecného ekvivalentu (toto je marxistická formulácia definície [[peniaze|peňazí]], tu sa ňou konkrétnejšie myslí menový kov, napr. zlato)
*peňažnú jednotku (meradla cien), čiže [[menová jednotka|menovej jednotky]]
*spôsob vydávania papierových peňazí do obehu
 
Podľa R. Richtera elementárna menová sústava (elementárne "menové zriadenie") obsahuje stanovené tieto body <ref>Richter, R.: Geldtheorie: Vorlesung auf der Grundlage der Allgemeinen Gleichgewichtstheorie und der Institutionenökonomik, 1990, str. 103 a nasl. </ref>:
Z historického hľadiska (resp. na základe používaného menového štandardu) rozlišujeme tieto peňažné sústavy <ref>Paulík, D.: Základy financií a meny, 2012 (bez tovarových peňazí a trimetalizmu)</ref>:
*a) účtovnú časť, t.j. stanovenie:
*[[tovarové peniaze|tovarová peňažná sústava]] (platenie mušľami, plátnom a podobne)
**jednotky účtovania, čiže abstraktnej kalkulačnej jednotky - napr. 1 euro;
*[[kovové peniaze|kovová peňažná sústava (metalická peňažná sústava)]] (platenie mincami):
**platidla, čiže techniky účtovania - napr. odovzdanie 1 eurovej mince alebo prípis 1 eura na účet
*b) časť na zabezpečenie hodnoty peňazí (a tým aj cenovej hladiny krajiny), t.j. stanovenie:
**cenového cieľa, t.j. (a) stanovenie akému množstvu menového kovu alebo košu tovarov zodpovedá jednotka účtovania (napr. 1 koruna = 0,123 g zlata), alebo (b) stanovenie akému množstvu jednotiek účtovania inej meny/iných mien zodpovedá jednotka účtovania (napr. 1 euro = 1,5 amerického dolára), alebo (c) žiaden cenový cieľ;
**zásobovania platidlom, čiže stanovenie spôsobu tvorby peňazí a ničenia peňazí v krajine
 
==Druhy menových sústav ==
Z historického hľadiska (resp. na základe používaného menového štandardu) rozlišujeme tieto peňažnémenové sústavy <ref>Paulík, D.: Základy financií a meny, 2012 (bez tovarových peňazí a trimetalizmu)</ref>:
*[[tovarové peniaze|tovarová peňažnámenová sústava]] (platenie mušľami, plátnom a podobne)
*[[kovové peniaze|kovová peňažnámenová sústava (metalická peňažnámenová sústava)]] (platenie mincami):
**monometalická - pozri [[monometalizmus]]
**bimetalická - pozri [[bimetalizmus]]
**trimetalická - pozri [[trimetalizmus]]
*[[úverové peniaze|úverová peňažnámenová sústava]] (platenie bankovkami v užšom zmysle, t.j. konvertibilnými bankovkami, a prípadne - ak ich vôbec považujeme za peniaze - aj zmenkami, šekmi a podobnými písomnými úverovými záväzkami) - v súčasnej svetovej literatúre sa väčšinou považuje za podformu kovovej peňažnej sústavy (keďže bankovky atď. sú tu konvertibilné za kov), oddelene sa uvádzala napr. v marxistickej literatúre) <ref>Pozri napr. knihu Politická ekonómia - učebnica, Slovenské vydavateľstvo politckejpolitickej literatúry, 1959</ref> a staršej literatúre)
*[[papierové peniaze|papierová peňažnámenová sústava]] (platenie papierovými peniazmi v užšom zmysle, t.j. nekonvertibilnými papierovými peniazmi)
 
 
131 809

úprav