Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

Bez shrnutí editace
*Mena je ''zákonom upravený systém peňažnej jednotky, jej foriem (znakov) a jej obehu v určitej krajine''. <ref>Cinkl, J.: Encyklopedie zahraničného obchodu, 1982 (vo vydaní z roku 1986 je definícia upravená nasledovne: ''národná a medzinárodná forma peňazí,zákonom upravený systém peňažnej jednotky, jej foriem (znakov) a jej obehu v určitej krajine'')</ref>
*Peňažná sústava je ''forma organizácie peňažného obehu uzákonená v jednotlivých krajinách.'' <ref>Pancák, M.: Finančný slovník, 1967 (podobne: peněžná soustava in: Malá československá encyklopedie)</ref>
*Peňažná sústava (alebo menová sústava, sústava peňažného obehu) je ''právnymi predpismi stanovená sústava vydávania, krytia a obehu peňazí v danej krajine.'' <ref>{{filit|fvs/sustava_penazna.html}}</ref>
*Peňažná sústava je ''forma peňažného obehu v krajine potvrdená zákonom tak, aby zodpovedala sústave peňažných vzťahov, ktoré sa vytvárajú v súvislosti so vznikom a pohybom peňazí...''[Historicky išlo] ''jednak o uvádzanie peňazí do obehu a jednak o ich pohyb podľa daných ekonomických a iných potrieb určitej vývojovej etapy. Popri emisnej činnosti išlo najmä o sprostredkovanie platieb, sústreďovanie a úschovu peňažných prostriedkov a ich rozdeľovanie formou úveru. V priebehu historického vývoja sa vytvárala v rámci peňažnej sústavy banková alebo úverová sústava.'' Mena je ''zákonom upravená sústava peňažných znakov, platná v určitej krajine. Je určená súhrnom zákonných nariadení, ktoré stanovujú drahý kov slúžiaci za základ príslušnej menovej jednotky, peňažnú jednotku alebo meradlo cien, spôsob razenia peňazí, emisiu bankoviek a papierových peňazí a iné náležitosti (vymeniteľnosť bankoviek za zlato a pod.).'' <ref>heslá peňažná sústava a mena in: [[Encyklopédia Slovenska]]</ref>
*Mena je v širšom zmysle ''zákonné usporiadanie [poriadok, zriadenie] peňažníctva jednej krajiny (peňažné zriadenie [peňažný systém], monetárna konštitúcia), najmä stanovenie mincovej sústavy, určenie zákonných platidiel, u ktorých existuje povinnosť ich akceptovať, a stanovenie ich výmenného pomeru voči zahraničným menám (menová parita, menový kurz)'', v užšom zmysle.... Národná menová sústava (menové zriadenie) je ''existujúca úprava "menovníctva" jedného štátu a menové deje, ktoré sa v tomto rámci odohrávajú.'' <ref>Währung in: Brockhaus. Enzyklopädie in 30 Bänden. 2005-2006</ref>
131 809

úprav