Peňažná sústava (jedna ekonomika): Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
*a) časť [[hospodárske zriadenie|hospodárskeho zriadenia]], ktorá zahŕňa všetky pravidlá a inštitúcie peňažníctva (definovaného ako záležitosti súvisiace s peniazmi) jednej ekonomiky (t.j. vrátane napríklad rôznych pravidiel, ktoré nie sú priamo napísané v zákonoch)
*v užšom zmysle:
**b) časť hospodárskeho zriadenia uvedeného v bode a, ktorá je právne fixovaná, a to najmä štátom (t.j. na rozdiel od bodu c tu je zahrnutý aj napr. [[bankový dohľad]], bankový a ostatný [[finančný sektor]], devízové predpisy, [[zabezpečenie vkladov]] a pod.)
**c) právnymi (najmä štátnymi) predpismi stanovená sústava [[peňažná jednotka|peňažných jednotiek]] (vrátane stanovenia ich hmotných foriem) a ich tvorby (vrátane otázky, či a ako majú hodnotu viazanú na iný predmet) a ničenia v jednom štáte (resp. určitej skupine štátov), t.j. právnymi (najmä štátnymi) predpismi stanovená peňažná sústava v zmysle bodu e
**d) zákonom upravený spôsob vydávania (emisie) a organizácie obehu peňazí platný v jednom štáte (táto definícia je viac-menej zhodná s definíciou b alebo c)
 
131 806

úprav