Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
'''Spoločná nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely''' alebo '''spoločná nomenklatúra územných jednotiek na štatistické účely''' (po anglicky ''common classification of territorial units for statistics''; do roku 2002: ''Nomenklatúra územných jednotiek na/pre štatistické účely'' - po anglicky ''Nomenclature of territorial units for statistics''; súčasná aj historická medzinárodná skratka: '''NUTS''' je odvodená z fr. názvu platného do roku 2002, t.j. ''Nomenclature des unités territoriales statistiques'' - doslova: Nomenklatúra štatistických územných jednotiek)<ref>Nariadenie Komisie (EÚ) č. 31/2011
'''Nomenklatúra územných jednotiek pre štatistické účely''' (skr. '''NUTS''' z fr. Nomenclature des unités territoriales statistiques - doslova: nomenklatúra štatistických územných jednotiek) je štandard hierarchického členenia územných oblastí štátov Európskej únie na účely regionálnej štatistiky. Tento štandard bol vyvinútý v Európskej únii a preto pokrýva podrobne iba jej členské štáty. Delenie ŠÚJ nemusí nevyhnutne zodpovedať administratívnemu deleniu štátu.
zo 17. januára 2011, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)</ref><ref>Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek pre štatistické účely (NUTS)</ref><ref>Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 176/2008 z 20. februára 2008, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1059/2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) z dôvodu pristúpenia Bulharska a Rumunska k Európskej únii</ref><ref>[http://iate.europa.eu/iatediff/SearchByQueryEdit.do] IATE ID: 781617</ref> je štandard hierarchického členenia územných oblastí štátov Európskej únie na účely regionálnej štatistiky. Tento štandard bol vyvinútý v Európskej únii a preto pokrýva podrobne iba jej členské štáty. Delenie ŠÚJ nemusí nevyhnutne zodpovedať administratívnemu deleniu štátu.
131 809

úprav