Časť obce: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 300 bajtov ,  pred 7 rokmi
chýba zhrnutie úprav
d (fixing dead links)
'''Časť obce''' je nižšia územná jednotka obce, menšia ako obec, ktorá má spravidla vlastné katastrálne územie a vlastný názov, určený zo zákona oprávneným orgánom štátu. Môže byť osídlená alebo ju môže tvoriť len poľnohospodárska, lesná či iná pôda.<ref>BERČÍK, P., Ing. – LOVECKÝ, P., Ing.: ''Územné zmeny obcí v Slovenskej republike od roku 1990,'' 2003, s. 17.</ref><br />
Podľa zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení je to časť územia obce (teda časť územného celku tvoreného jedným alebo viacerými katastrálnymi územiami). Nemusí byť zhodná s katastrálnym územím, má vlastný názov a môže mať vlastné symboly. Zákon pojem „časť obce“ používa ako pojem odlišný od pojmu [[miestna časť]]. Bližšie pojem časť obce v zákone definovaný nie je.<ref>HUDECOVÁ, Ľ. – HÁJEK, M.: ''Národná integrácia priestorových báz údajov.''</ref><br /> Termín časť obce však bol použitý (a teda konkretizovaný) v (dnes už neplatnom) zozname okresov, obcí a častí obcí v Opatrení MV SR z 28. decembra 1990, ktorým sa uverejňuje zoznam obcí tvoriacich jednotlivé okresy v Slovenskej republike (Zbierka zákonov 15/1991, str. 314 a nasl.)
Z demografického hľadiska<ref>TOMÁŠIKOVÁ, V. – KUSENDOVÁ, D.: ''Demogeografický informačný systém – cenzálna metainformačná a geografická báza dát.''</ref> je časť obce evidenčná jednotka vytváraná súborom parciel so súpisnými číslami v katastrálnom území alebo ulicami, odlišujúca sa od iných jednotiek podmienkami využívania nehnuteľností (športová, priemyselná, rekreačná časť a pod.).
 
131 809

úprav