Latinská cirkev: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 4 080 bajtov ,  pred 6 rokmi
 
Právny systém latinskej cirkvi tvorí [[Kánonické právo|Kódex Kanonického práva]].
 
=== Organizačná štruktúra ===
 
Rímskokatolícka cirkev rímskeho<ref>[http://www.gcatholic.com/dioceses/data/rite-L.htm Latin Rite] – je tam chybne uvedený názov "Latinský rítus", podľa [http://www.gcatholic.com/dioceses/rites.htm Rites of the Catholic Church] má správne byť "Rímsky rítus"</ref> rítu má v súčasnosti 1 apoštolský stolec, 3 patriarchálne stolce, 2 titulárne patriarchálne stolce, 514 metropolitných stolcov (arcidiecéz)<ref>Toledská arcidiecéza je rímskeho aj mozarabského rítu, Milánska provincia zahŕňa okrem samotnej Milánskej arcidiecézy, ktorá je ambroziánskeho rítu, aj diecézy latinského rítu</ref>, 48 (nemetropolitných) arcidiecéznych stolcov (arcidiecéz) a 2074 biskupských stolcov (diecéz). Okrem toho má 86 titulárnych metropolitných stolcov, 76 titulárnych arcibiskupských stolcov a 1875 titulárnych biskupských stolcov. Ďalšie, menšie, jurisdikčné jednotky sú: 46 teritoriálnych prelatúr, 10 teritoriálnych opátstiev, 36 vojenských ordinariátov, 1 personálna prelatúra, 87 apoštolských vikariátov, 38 apoštolských prefektúr, 7 apoštolských administratúr, 1 personálna apoštolská administratúra a 9 nezávislých misií (misií "sui iuris").
 
V rámci rímskokatolíckej cirkvi existuje okrem rímskeho rítu aj niekoľko menej rozšírených rítov.<ref>[http://www.gcatholic.com/dioceses/rites.htm Rites of the Catholic Church]</ref> K ambroziánskemu rítu patrí metropolitná arcidiecéza [[Miláno]]<ref>[http://www.gcatholic.com/dioceses/data/rite-Am.htm Metropolitan Archdiocese of Milano]</ref>, k mozarabskému rítu patrí metropolitná arcidiecéza [[Toledo]]<ref>[http://www.gcatholic.com/dioceses/diocese/tole0.htm Metropolitan Archdiocese of Toledo]</ref>. Osobitnou organizačnou jednotkou je aj Personálny ordinariát Našej Panej z Walsinghamu<ref>[http://tkkbs.sk/view.php?cisloclanku=20110115009 Personálny ordinariát Našej Panej z Walsinghamu]</ref><ref>[http://www.gcatholic.com/dioceses/diocese/wals0.htm Personal Ordinariate of Our Lady of Walsingham]</ref> patriaci k anglikánskemu rítu. Ku kartuziánskemu rítu patrí rehoľný rád [[Kartuziáni|kartuziánov]]<ref>[http://www.gcatholic.com/orders/156.htm Carthusian Order (O. Cart.) - Carthusians]</ref>.
 
Niektoré významné arcibiskupstvá dostali (najmä v minulosti) titul patriarchátu. Tento titul, na rozdiel od [[Východné katolícke cirkvi|východných katolíckych cirkví]], nenesie so sebou žiadne zvýšené právomoci. Medzi terajšie a už zaniknuté ''latinské patriarcháty'' patria, resp. patrili<ref>Porov. [http://www.gcatholic.com/dioceses/data/type-patr.htm Patriarchal Sees (Patriarchates)], [http://www.gcatholic.com/dioceses/data/type-t1.htm Titular Patriarchal Sees] a [http://www.newadvent.org/cathen/11549a.htm Patriarch and Patriarchate]</ref>:
 
* [[Rím]]
* [[Aquileia|Akvilea]] – zanikol r. 1751
* Grado – zanikol r. 1451
* [[Jeruzalem]]
* [[Lisabon]]
*[[Benátky]]
* titulárny [[Alexandria|Alexandrijský]] – zanikol r. 1964
* titulárny [[Antiochia|Antiochijský]] – zanikol r. 1964
* titulárny [[Konštantínopol]]ský – zanikol r. 1964
* Východná India (Goa) (titulárny)
* [[Západná India]] ([[Toledo]]) (titulárny) – uprázdnený od r. 1963
 
==== Organizačná štruktúra latinskej cirkvi na Slovensku ====
 
Západná provincia:
* [[Bratislavská arcidiecéza]]
* [[Trnavská arcidiecéza]]
* [[Biskupstvo Banská Bystrica]]
* [[Biskupstvo Nitra]]
* [[Žilinská diecéza]]
Východná provincia:
* [[Arcibiskupstvo Košice]]
* [[Biskupstvo Rožňava]]
* [[Biskupstvo Spišské Podhradie]]
 
Osobitnou organizačnou jednotkou je [[Ordinariát ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR]].<ref>[http://kbs.sk/?cid=1117201466 Slovenské cirkevné provincie - Vojenský ordinariát]</ref>
 
Na Slovensku má rímskokatolícka cirkev okolo 3,4 mil. veriacich.<ref>[http://www.scitanie2011.sk/wp-content/uploads/Tab.-141.pdf Obyvateľstvo SR podľa náboženského vyznania – sčítanie 2011, 2001, 1991]</ref>
 
== Viera ==
Anonymný používateľ