Postupimská konferencia: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
* Pre spojeneckú okupáciu Nemecka boli stanovené hlavné ciele: demilitarizácia (odzbrojenie nemeckej armády), denacifikácia (zbavenie moci nacistov a ich potrestanie), demokratizácia a dekartelizácia.
* Rozdelenie Nemecka a Rakúska na 4 okupačné zóny (britskú, americkú, francúzsku a sovietsku). Na čele týchto zón stála Spojenecká kontrolná rada, ktorá sa skladala z vrchných veliteľov okupačných vojsk a sídlila v Berlíne.
* Niektorým štátom boli stanovené nové štátne hranice, [[Česko-Slovensko]] stratilo [[Podkarpatská Rus|Zakarpatskú Ukrajinu]]; uznané boli západné hranice [[Poľsko|Poľska]] na riekach [[Nisa|Nise]] a [[Odra|Odre]] (tento problém však definitívne vyriešila až vzájomná zmluva Nemecka a Poľska z roku [[1990]]).
* Bola schválená požiadavka na odsun Nemcov zostávajúcich mimo nemeckých hraníc.
* Okupačným mocnostiam bola priznaná možnosť čerpať vojnové reparácie z vlastných okupačných zón.
Anonymný používateľ