Amoniak: Rozdiel medzi revíziami

Nespisovné slovo nejestvuje som nahradil za spisovné neexistuje.
(Nespisovné slovo nejestvuje som nahradil za spisovné neexistuje.)
Molekula amoniaku je výrazne polárna a rozpúšťa sa vo [[voda|vode]], kde z [[disociácia|disociovanej]] molekuly vody preberá hydrón za vzniku amónneho katiónu
: NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O → NH<sub>4</sub><sup>+</sup> + OH<sup>−</sup>
Výsledný roztok je silne [[kyslosť|zásaditý]] a nazýva sa tiež "hydroxid amónny". Toto označenie je však len triviálne a nemá svoje opodstatnenie, lebo molekula "NH<sub>4</sub>OH" nejestvujeneexistuje.
 
Neexistencia molekuly "NH<sub>4</sub>OH" je v súlade s faktom, že amoniak je Bronstedtova, a nie Arrheniova zásada. Zásaditý charakter amoniaku je totiž podmienený jeho schopnosťou viazať protón vodíka H<sup>+</sup>, a nie tvorbou hydroxidových iónov OH<sup>−</sup> v priebehu reakcie NH<sub>3</sub> + H<sub>2</sub>O → NH<sub>4</sub><sup>+</sup> + OH<sup>−</sup> (podľa tejto reakcie reagujú len 4 z 1000 molekúl amoniaku). Správne označenie vodného roztoku amoniaku je teda NH<sub>3</sub>(aq).
Anonymný používateľ