Marketingový mix: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 16 bajtov ,  pred 5 rokmi
chýba zhrnutie úprav
d (Doplnenie chýbajúcich citácií)
Bez shrnutí editace
{{Bez zdroja}}
 
'''Marketingový mix''' možno považovať za súbor kontrolovateľných marketingových nástrojov, ktoré organizácia využíva na uspokojenie potrieb a želaní svojich zákazníkov. V závislosti na doméne v ktorej je marketingový mix uplatňovaný možno v odbornej literatúre identifikovať množstvo prístupov k formulácií jednotlivých prvkov marketingového mixu.<ref name=":1" />
 
Podľa E. Constantinidesa má marketingový mix, ako súčasť teórie marketingu má svoj pôvod v 60 rokoch minulého storočia, keď Neil Borden identifikoval dvanásť kontrolovateľných marketingových prvkov, ktoré ak sú správne nastavené dokážu ovplyvniť ziskovosť organizácie. Následne Jerome McCarthy redukoval tieto faktory na v súčasnosti známy koncept '''4P: [[Produkt|produktu]], [[Cena|ceny]], [[Propagácia|propagácie]] a [[Miesto|miesta]]''', ktorý je najčastejšie spájaný s hmotnými produktmi. <ref name=":0">Constantinides Efthymios (2006): “The Marketing Mix Revisited: Towards the 21st Century Marketing”, Journal of Marketing Management 2006, Vol. 22 ;: 4 pp. 407 - 438    </ref>
 
==== Prehľad prístupov k formulácii marketingového mixu na doméne zákazníkov - konečných spotrebiteľov<ref name=":0" />    ====
{| class="wikitable"
!'''Autor'''
Ako je možné vidieť v ďalšej tabuľke akceptácia významu role zákazníka v procese uspokojovania jeho potrieb a snaha o zvyšovanie jeho lojality prostredníctvom marketingu vzťahov viedla k ďalším zmenám v ponímaní marketingového mixu<ref name=":1">[http://rozsa.sk RÓZSA, Zoltán] : Marketingový mix vo vysokoškolskom vzdelávaní. Zoltán Rózsa. In: Acta Oeconomica Universitatis Selye, 2012, Roč. 1, č. 2, s. 165-172 ISSN 1338-6581</ref>.
 
==== Prehľad prístupov k formulácii marketingového mixu na doméne marketingu vzťahov<ref name=":0" /> ====
{| class="wikitable"
!'''Autor'''    
Ďalšiu pomerne významnú zmenu v jednotlivých prvkov marketingového mixu  (viď tab. č. 3) priniesla najmä skutočnosť, že služby sa stali hlavným generátorom ekonomických aktivít v post-industriálnych ekonomikách, ale aj to, že služby sa stali neoddeliteľnou súčasťou mnohých hmotných produktov.<ref name=":1" />
 
==== Prehľad prístupov k formulácii marketingového mixu na doméne marketingu služieb<ref name=":0" /> ====
{| class="wikitable"
!'''Autor'''    
113 808

úprav