Potenciálová bariéra: Rozdiel medzi revíziami

(before there was 0a which looks like "zero times a")
 
V [[klasická mechanika|klasickej mechanike]] je [[pohyb]] [[častice|častíc]] povolený iba v oblasti, kde [[energia]] <math>E</math> častice je menšia ako hodnota potenciálu.
 
Pokiaľ sa teda častica s <math>E<V_0</math> pohybuje smerom k potenciálovej bariére, potom sa môže pohybovať iba mimo oblasť <math>0<x<a</math>. Do oblasti <math>0<x<a</math> takáto častica nemôže vstúpiť. V klasickej mechanike sa teda častice nachádzajúce sa v oblasti <math>x<0</math> nemôžu dostať do oblasti <math>x>a</math> a naopak. Potenciálová bariéra je pre takéto častice nepriepustnou stenou, ktorá oddeľuje obe oblasti <math>x<0</math> a <math>x>a</math>.
 
Častice s <math>E>V_0</math> sa môžu pohybovať i v oblasti <math>0<x<a</math> a môžu teda cez potenciálovú bariéru prechádzať. Takáto klasická častica pohybujúca sa smerom k potenciálovej bariére cez túto bariéru vždy prejde, tzn. nikdy nedôjde ku jej odrazu. K odrazu častice od bariéry dochádza iba v prípade <math>E<V_0</math>.
Anonymný používateľ