Miroslav Glejtek: Rozdiel medzi revíziami

obrázky prác Miroslava Glejteka
(citácie - vysvetlivky Scopus, Erih+)
(obrázky prác Miroslava Glejteka)
=== Heraldická tvorba ===
Ako samostatný heraldik je Miroslav Glejtek autorom viac ako stovky erbov, pečiatok a zástav najmä cirkevných inštitúcií ([[Diecéza (biskupstvo)|diecézy]], [[Kapitula|kapituly]], [[Archidiakonát|archidiakonáty]], [[Dekanát (cirkevná územná jednotka)|dekanáty]], [[Farnosť|farnosti]], duchovné správy, rehoľné spoločenstvá) a cirkevných hodnostárov ([[Biskup|biskupi]], [[Opát|opáti]], [[Kanonik|kanonici]], [[Farár|farári]], [[Kaplán|kapláni]], administrátori). Vo svojej tvorbe sa opiera predovšetkým o teoretické poznatky získané rozsiahlym archívnym výskumom historických písomných a ikonografických prameňov z obdobia stredoveku a raného novoveku. Pri tvorbe erbov sa snaží čerpať predovšetkým z domácej slovenskej (uhorskej) heraldickej tvorby tak, aby v dielach vynikla autentická krása stredoeurópskej heraldiky, ktorá má svoje špecifické prejavy. Do roku 2017 vytvoril množstvo erbov početných cirkevných inštitúcií. Ďalej vytvoril erby viac ako 60-tich farností slovenských katolíckych diecéz.<ref>{{Citácia periodika|priezvisko=a.s.|meno=Petit Press|titul=Erb Oponíc požehnali na hodovej slávnosti|periodikum=mytopolcany.sme.sk|url=https://mytopolcany.sme.sk/c/3389611/erb-oponic-pozehnali-na-hodovej-slavnosti.html|dátum prístupu=2017-09-06|jazyk=sk}}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Farnosť Veľké Lovce|url=http://velkelovce.fara.sk/?ofarnosti=5|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=velkelovce.fara.sk}}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Chrenko|meno=Ing. Vladimír|titul=Máme farský erb!|url=http://www.topolcany.fara.sk/uvod/mame-farsky-erb.html|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=Máme farský erb! - Základom heraldicky správneho erbu je jednoduchosť a ľahká čitateľnosť. Heraldika pracuje s jednoduchosťou a kvalitne nakreslenými figúrami podľa heraldických pravidiel.}}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Erb a vlajka farnosti ČADCA|url=http://www.cadcafarnost.szm.com/erb_a_vlajka_farnosti.htm|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=www.cadcafarnost.szm.com}}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Farnosť Papradno|url=http://papradno.fara.sk/erb.htm|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=papradno.fara.sk}}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Farnosť Oščadnica - kablovka|url=http://ftp.oscadnica.sk/tik/fara1a.html|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=ftp.oscadnica.sk|jazyk=sk-SK}}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Administrator|titul=Erb farnosti|url=http://banov.fara.sk/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=48&Itemid=58|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=banov.fara.sk|jazyk=sk-sk}}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Symboly farnosti – Farnosť Levice – Rybníky|url=http://levice.fara.sk/symboly-farnosti/|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=levice.fara.sk|jazyk=sk}}</ref> Je tiež autorom desiatok erbov, pečiatok a exlibrisov cirkevných hodnostárov tak z radov najvyšších cirkevných hodnostárov ako aj množstva kňazov pôsobiacich vo farnostiach a ďalších cirkevných inštitúciách. V rámci heraldickej tvorby vytvoril tiež množstvo občiaskych (rodových erbov).
 
<gallery>
Súbor:CoatMiroslav ofGlejtek armsErb ofFarnosti Tomáš GalisŠúrovce.svgjpg|náhľad|Erb biskupa TomášaFarnosti GalisaŠúrovce
Súbor:DiecezeMiroslav zilinskaGlejtek Erb Farnosti Horná Ves.jpg|náhľad|Erb ŽilinskejFarnosti Horná diecézyVes
Súbor:Miroslav Glejtek Erb colorFarnosti Nitra-Chrenová.pngjpg|náhľad|Erb Baziliky Narodenia Panny Márie vFarnosti MariankeNitra-Chrenová
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Farnosti Breznička.jpg|náhľad|Erb Farnosti Breznička
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Farnosti Podkonice.jpg|náhľad|Erb Farnosti Podkonice
Súbor:Miroslav Glejtek Pečiatka Farnosti Štós.jpg|náhľad|Pečiatka Farnosti Štós
Súbor:Miroslav Glejtek Pečiatka Farnosti Bátovce.jpg|náhľad|Pečiatka Farnosti Bátovce
</gallery>
 
* Mons. [[Karel Orlita]], kanonik Brnianskej kapituly, súdny vikár
* Mons. ICLic. [[Rastislav Suchý]], emeritný prepošt Rožňavskej kapituly
 
<gallery>
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Mons. Tomáša Galisa, žilinského biskupa.jpg|náhľad|Erb Mons. Tomáša Galisa
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Mons. Ladislava Belása.jpg|náhľad|Erb Mons. Ladislava Belása
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Mons. Richarda Vojtu.jpg|náhľad|Erb Mons. Richarda Vojtu
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Mons. Karla Orlitu.jpg|náhľad|Erb Mons. Karla Orlitu
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Dp. Petra Luptáka.jpg|náhľad|Erb Dp. Petra Luptáka
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Dp. Petra Borzu.jpg|náhľad|Erb Dp. Petra Borzu
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Dp. Martina Mičovského.jpg|náhľad|Erb Dp. Martina Mičovského
</gallery>
 
==== Cirkevné inštitucionálne erby ====
* [[Rehoľa kazateľov|Rehoľa dominikánov]] na Slovensku<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=O NÁS - dominikani.sk|url=http://dominikani.sk/bratia-dominikani/|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=dominikani.sk|jazyk=sk-SK}}</ref>
* Erby dominikánskych konventov (Bratislava,<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Konvent na Kalvárii v Bratislave - dominikani.sk|url=http://dominikani.sk/bratia-dominikani/konvent-na-kalvarii-v-bratislave/|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=dominikani.sk|jazyk=sk-SK}}</ref> Zvolen,<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Konvent sv. Dominika vo Zvolene - dominikani.sk|url=http://dominikani.sk/bratia-dominikani/konvent-sv-dominika-vo-zvolene/|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=dominikani.sk|jazyk=sk-SK}}</ref> Dunajská Lužná,<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Konvent Krista Kráľa v Dunajskej Lužnej - dominikani.sk|url=http://dominikani.sk/bratia-dominikani/dom-krista-krala-v-dunajskej-luznej/|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=dominikani.sk|jazyk=sk-SK}}</ref> Žilina<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Konvent sv. Martina de Porres v Žiline - dominikani.sk|url=http://dominikani.sk/bratia-dominikani/konvent-sv-martina-de-porres-v-ziline/|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=dominikani.sk|jazyk=sk-SK}}</ref> a Košice<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Konvent Nanebovzatia Panny Márie v Košiciach - dominikani.sk|url=http://dominikani.sk/bratia-dominikani/konvent-nanebovzatia-panny-marie-v-kosiciach/|dátum prístupu=2017-09-06|vydavateľ=dominikani.sk|jazyk=sk-SK}}</ref>)
 
<gallery>
Súbor:Miroslav Glejtek Žilinská Diecéza.jpg|náhľad|Erb Žilinskej diecézy
Súbor:Miroslav Glejtek Rožňavská kapitula.jpg|náhľad|Erb Rožňavskej kapituly
Súbor:Erb color.png|náhľad|Erb Baziliky Narodenia Panny Márie v Marianke
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Dekanátu Hronský Beňadik.jpg|náhľad|Erb Dekanátu Hronský Beňadik
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Benediktínskeho Priorátu Premenenia Pána v Sampore.jpg|náhľad|Erb Benediktínskeho Priorátu Premenenia Pána v Sampore
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Slovenskej katolíckej misie vo Veľkej Británii.jpg|náhľad|Erb Slovenskej katolíckej misie vo Veľkej Británii
Súbor:Miroslav Glejtek Erb Rehole dominikánov na Slovensku.jpg|náhľad|Erb Rehole dominikánov na Slovensku
Súbor:Miroslav Glejtek Erb dominikánskeho konventu v Žiline.jpg|náhľad|Erb dominikánskeho konventu v Žiline
</gallery>
 
=== Vedecké a odborné publikácie ===
# GLEJTEK, M. Typológia a ikonografia arcibiskupských pečatí v Ostrihomskej arcidiecéze v 16. – 18. storočí (Sonda do problematiky). In VerbaTheologica, roč. VIII, 2009, č. 2, s. 87-95.
# GLEJTEK, M. Vývoj a súčasný stav personálnej cirkevnej heraldiky s prihliadnutím na územie Slovenska. In Liturgia – Časopis pre liturgickú obnovu, roč. XIX, 2009, č. 4, s. 281-300.
# GLEJTEK, M. Erby novej Žilinskej diecézy a jej prvého biskupa Mons. Tomáša Galisa. In Genealogicko – heraldický hlas, roč. XVIII, 2008, č. 1, s. 36-37.
 
== Referencie ==
107

úprav