Kultúrna trasa Rady Európy: Rozdiel medzi revíziami

typografia
d (terminológia, poloha referencie)
(typografia)
[[Súbor:Logo_Cultural_Route_of_the_Council_of_Europe.jpg|náhľad|Logo]]
'''Kultúrna trasa Rady Európy''', niekedy označovaná ako '''Európska kultúrna trasa''' je titul udeľovaný kultúrnym trasám, ktoré sú podľa [[Rada Európy|Rady Európy]] uznávané ako významné trasy v rámci celej [[Európa|Európy]]  tým, že podporujú spoločnú kultúru, históriu, pamäť a Európsku integráciu. Tieto trasy musia tiež spĺňať niekoľko základných hodnôt podporovaných Radou Európy, ako sú [[demokracia]], [[ľudské práva]] a medzikultúrna výmena v rámci kultúrneho cestovného ruchu.<ref>{{Cite web|url=http://culture-routes.net/cultural-routes/values|title=Hodnoty kultúrnych trás {{!}} Kultúrne trasy Rady Európy|website=culture-routes.net|access-date=2017-04-06}}</ref>
 
Kultúrna trasa Rady Európy nie je nevyhnutne fyzickou cestou, ktorá sa dá prejsť a môže sa skladať z aktérov kultúry, ako sú múzeá, obce alebo miestne samosprávy združené pod jedno zastrešujúce združenie. Udelenie titulu Kultúrnej trasy Rady Európy otvára cestu k väčšej viditeľnosti, k sieti aktérov kultúry, či dokonca k finančným prostriedkom.<ref>{{Cite web|url=http://culture-routes.net/candidates/application|title=Žiadosť {{!}} Kultúrne trasy Rady Európy|website=culture-routes.net|access-date=2017-04-06}}</ref> Treba tiež podotknúť, že tento program bol spustený Radou Európy a nie [[Európska únia|Európskou Úniou]], aj keď k nemu prispieva.<ref>{{Cite web|url=http://culture-routes.net/the-institute/partners|title=Partneri {{!}} Kultúrne trasy Rady Európy|website=culture-routes.net|access-date=2017-04-06}}</ref> V dôsledku toho tento program vo všeobecnosti presahuje hranice EÚ, a dokonca aj Európy, keďže niektoré trasy zasahujú až do [[Severná Afrika| Severnej Afriky]] či na [[Stredný východ|na Blízky Východ]].<ref>{{Cite web|url=http://culture-routes.net/cultural-routes/countries|title=Krajiny {{!}} Kultúrne trasy Rady Európy|website=culture-routes.net|access-date=2017-04-06}}</ref>
 
Program bol spustený v roku 1987 a od roku 1989 je riadený [[European InstituteEurópsky ofinštitút Culturalkultúrnych Routestrás|Európskym inštitútom kultúrnych trás]] (EICR) so sídlom v Luxemburgu. Od roku 2010 je proces hodnotenia a udeľovania certifikácie na základe Rozšírenej čiastočnej dohody o kultúrnych trasách (EPA).<ref>{{Cite web|url=http://culture-routes.net/council-of-europe/epa|title=EPA o kultúrnych trasách a cyklus posudzovania {{!}} Kultúrne trasy Rady Európy|website=culture-routes.net|access-date=2017-04-07}}</ref>
 
Začiatkom roka 2017 bolo certifikovaných 32 kultúrnych trás. V evidencii inštitútu EICR, ktorý je zodpovedný za vykonávanie procesu žiadostí,<ref>{{Cite web|url=http://culture-routes.net/the-institute/mission|title=Poslanie {{!}} Kultúrne trasy Rady Európy|website=culture-routes.net|access-date=2017-04-06}}</ref>, sú projektované aj niektoré ďalšie necertifikované trasy.
 
== Pozri tiež ==
* [[European Institute of Cultural Routes|Európsky inštitút kultúrnych trás]]
* [http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/cultural-routes Rozšírená čiastočná zmluva (EPA) o kultúrnych trasách na webových stránkach Rady Európy<br> ]
 
== Referencie ==
{{reflistReferencie|2}}
 
== Pozri tiežaj ==
* [[European Institute of Cultural Routes|Európsky inštitút kultúrnych trás]]
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.coe.int/en/web/culture-and-heritage/cultural-routes Rozšírená čiastočná zmluva (EPA) o kultúrnych trasách na webových stránkach Rady Európy<br> ]
 
[[Kategória:Rada Európy]]