Slovenská technická univerzita v Bratislave: Rozdiel medzi revíziami

typografia
d (wl.)
(typografia)
'''Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU)''' so sídlom v [[Bratislava|Bratislave]], do [[1. apríl]]a [[1991]] ako '''Slovenská vysoká škola technická v Bratislave (SVŠT)'''<!-- Súčasný názov je daný zákonom Slovenskej národnej rady číslo 93/1991 Zb. z 13. februára 1991 o zmene názvu Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave. -->, je najvýznamnejšia technická vysoká škola na [[Slovensko|Slovensku]].
 
STU chce byť modernou, výskumno-vzdelávacou inštitúciou, pričom nadväzuje na odkaz [[Banícka a lesnícka akadémia (Banská Štiavnica)|Banskej akadémie v Banskej Štiavnici]], kde boli položené základy technického vzdelávania na našom území.<ref name=":0" />
 
STU ponúka technické vzdelávanie a zapája študentov do výskumu v oblasti strojárenstva, elektrotechniky, počítačových vied, stavebníctva, architektúry, chémie, potravinárstva a materiálových technológií. Podľa slovenského hodnotenia fakúlt agentúrou [[ARRA]]<ref>HODNOTENIE FAKÚLT VYSOKÝCH ŠKÔL 2015, ARRA, [http://www.arra.sk/sites/arra.sk/files/file/ARRA_Sprava_2015.pdf Online]</ref> je dlhodobo najlepšou slovenskou univerzitou pre chemické technológie, počítačové a technické vedy<!-- Nie je to celkom pravda pretože Arra delí fakulty podobné STU len na dve skupiny: