Článkonožce: Rozdiel medzi revíziami

Systematika článkonožcov v súčasnosti patrí k najspornejším v celej živočíšnej systematike. O rôznych variantoch systematiky článkonožcov pozri aj články [[bezhryzadlovce]], [[hryzadlovce]] a [[vzdušnicovce]].
 
Systematika primárne používaná v tejto wikipédii je takáto <ref>{{Zdroj scr}}</ref><ref> TIRJAKOVÁ, Eva; VĎAČNÝ, Peter; KOCIAN, Ľudovít. Systém eukaryotických jednobunkovcov a živočíchov [online]. Bratislava : Katedra zoológie, Prírodovedecká fakulta UK, 2015 [https://fns.uniba.sk/fileadmin/prif/biol/kzo/Profily/Tirjakova_Eva/System_Eucaryota_1vydanie.pdf] S. 23,24</ref><ref>Thanukos, Anna: [http://evolution.berkeley.edu/evolibrary/article/arthropodstory The Arthropod Story]. University of California, Berkeley.</ref><ref name=Mik>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Mikko's Phylogeny Archive | url = http://www.helsinki.fi/~mhaaramo/metazoa/protostoma/arthropoda/arthropoda_1.html | vydavateľ = helsinki.fi | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-04-23 | miesto = | jazyk = }}</ref><ref>Systema Naturae 2000 In: {{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = The Taxonomicon & Systema Naturae 2000 | url = http://taxonomicon.taxonomy.nl/ | vydavateľ = taxonomicon.taxonomy.nl | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-04-23 | miesto = | jazyk = }}</ref>:
 
kmeň: '''článkonožce''' (''Arthropoda'')
* [[Paradoxopoda]]/[[Myriochelata]] = Chelicerata + Myriapoda
* [[Antennulata]]/[[Antennata]] [v širšom zmysle] = (takmer) celé článkonožce okrem Chelicerata
* Niektorí autori (najmä staršie) do článkonožcov (Arthropoda) zaraďujú aj [[pomalky]] (Tardigrada) alebo [[pazúrikavce]] (Onychophora) alebo tak pomalky ako aj pazúrikavce. V súčasných systémoch väčšinou Arthropoda nezahŕňajúce pomalky či pazúrikavce nazývame na upresnenie aj [[Euarthropoda]] (i keď tento názov sa niekedy používa aj v trochu užších významoch <ref name=Mik/>); a zoskupenie Euarthropoda+Tardigrada+Onychophora nazývame [[Panarthropoda]] (iné názvy: Gnathopoda, Ailopoda, Podophora, Antennopoda). <ref>ANDREJEVA-GRIGOROVIČ, A.S. et al. Systematická paleontológia bezstavovcov 1. 2004. [https://is.muni.cz/el/1431/podzim2006/G1081/2822910/Retextop1.pdf?lang=cs dostupné online]</ref><ref>SIMONETTA, A., DELLE CAVE, L. The phylogeny of the palaeozoic Arthropods. In: Boll. Zool. 47 (suppl.) : 1-19 (1980) [https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/11250008009438701 dostupné online]</ref><ref>heslá Arthropoda, Euarthropoda, Gnathopoda, Panarthropoda. In: {{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = NOMINA CIRCUMSCRIBENTIA INSECTORUM | url = http://www.insecta.bio.spbu.ru/z/nom/index.htm | vydavateľ = insecta.bio.spbu.ru | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-04-23 | miesto = | jazyk = }}</ref><ref name=Mik>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Mikko's Phylogeny Archive | url = http://www.helsinki.fi/~mhaaramo/metazoa/protostoma/arthropoda/aiolopoda.html#Arthropoda | vydavateľ = helsinki.fi | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-04-23 | miesto = | jazyk = }}</ref>
 
== Referencie ==