Globálny lokalizačný systém: Rozdiel medzi revíziami

typo gram
(→‎Ako GPS pracuje: gramatika)
(typo gram)
Signály GPS družíc sú vysielané na dvoch nosných frekvenciách:
L1 (1575,42 [[MHz]], vlnová dĺžka 19 [[cm]]) – štandardný polohový systém
L2 (1227,60  MHz, vlnová dĺžka {{cm|24|m}}) – presný polohový systém
 
[[Frekvencia|Frekvencie]] sú [[modulácia|modulované]] týmito navigačnými [[kód]]mi:
L1 je modulovaná dvoma pseudonáhodnými šumami (PRN – Pseudo Random Noise).
* hrubý/dostupný (C/A – Coarse/Acquistions code) určený je pre civilné prijímače a má šírku pásma 1,023  MHz. Do tohto kódu je umelo vnášaná chyba v dôsledku opatrenia označovaného ako selektívny prístup (SA – Selective Availability). Bližšie spomenutom v ďalšej kapitole.
* presný (P – Precision code) určený je pre civilné a vojenské prijímače a má šírku pásma 10,23  MHz.
L2 je modulovaná jedným šifrovaným kódom:
* Y-code určený je len pre vojenské prijímače. Je to vlastne šifrovaný Precision code.
 
== Služby SA, SPS a PPS ==
Určenie polohy pomocou systému GPS je veľmi presné aj pri použití jedného kanálu a kódu C/A (Coarse/Acquistions). [[Spojené štáty|Americká]] vláda vzhľadom na strategické záujmy a bezpečnosť štátu rozhodla o zavedení zvláštneho režimu prevádzky GPS – výberový prístup (SA – Selective Availability). Výberový prístup spočíva v zámernom zhoršovaní presnosti merania vzdialenosti tým, že sa menila hodinová frekvencia signálu a efemeridy vo vysielanej navigačnej správe. Výsledkom toho meraná pseudovzdialenosť nezodpovedala vzdialenosti užívateľa od družice a nezodpovedal ani posun jeho hodín vzhľadom na systémové hodiny. Táto náhodná funkcia, ktorá zhoršovala presnosť merania, bola zavedená [[25. marec|25. marca]] 1990 u všetkých družíc bloku II. Po protestoch odbornej verejnosti však americká vláda prehodnotila svoje rozhodnutie o zavedení SA a [[1. máj|1. mája]]a 2000 bol zvláštny režim výberového prístupu (Selective Availability) zrušený. Dosiahnuteľná presnosť GPS prijímačov v určení polohy je teraz 10 – 15 [[meter|m]].
 
Už od začiatku budovania celého systému sa uvažovalo o využívaní toho systému nielen vojenskými, ale aj civilnými užívateľmi. Preto sa hľadala rozumná miera obmedzenia prístupu civilných užívateľov, ktorá by zaistila prijateľne nízke riziko zneužitia celého systému, a pritom by podstatne neobmedzovala civilné využitie. Nakoniec sa rozhodlo o rozdelení prístupu pre autorizovaných a neautorizovaných užívateľov. Autorizovaný užívateľ je [[armáda Spojených štátov]], armády niektorých ďalších štátov [[NATO]] a prípadne vybraný civilný užívateľ. Autorizovaní užívatelia využívajú službu s označením presná polohová služba (PPS – Precise Positioning Service). Táto služba pozostáva v prístupe k C/A kódu na nosnej frekvencii L1 a k P – kódu (Precision code) resp. Y – kódu (šifrovaný Precision code) na frekvenciách L1 a L2 bez obmedzenia. K využívaniu služby PPS musí byť autorizovaný užívateľ vybavený špeciálnym GPS prijímačom, ktorý po zadaní hesla dokáže eliminovať umelú chybu SA a spracovávať šifrovaný Y – [[kód]]. Neautorizovaným užívateľom je poskytovaná štandardná polohová služba (SPS – Standard Positioning Service). Táto služba pozostáva v prístupe k C/A kódu a navigačným dátovým správam na nosnej frekvencii L1 a je nepretržite k dispozícii všetkým užívateľom GPS po celom svete.
75 709

úprav