Zákonník: Rozdiel medzi revíziami

d
chýba zhrnutie úprav
(formulačné, korekcie)
d
 
'''Zákonník''' (angl. ''code of law'', franc. ''liste de codes juridiques'', nem. ''Gesetzbuch'') alebo zriedka '''kódex''' je súbor [[právna norma|právnych noriem]] (alebo dlhší [[zákon]]), ktoré komplexne upravujú určitú oblasť [[hmotné právo|hmotného práva]]. V minulosti sa týmto pojmom označoval ľubovoľný súbor právnych noriem alebo [[zákon]]ov.
 
Súčasné slovenské [[právo]] označuje ako ''zákonník'' tri právne predpisy:<ref group="Pozn.">Z pohľadu súčasného slovenského práva je rozdiel medzi zákonom a zákonníkom čisto jazykový - oznečenie právneho predpisu ako ''zákonník'' (namiesto ''zákon'') nemá žiadny vplyv na jeho právnu silu.</ref> [[občiansky zákonník (Slovensko)|občiansky zákonník]], [[obchodný zákonník (Slovensko)|obchodný zákonník]] a [[zákonník práce]]. V rokoch 1964 až 1991 platili v Česko-Slovensku aj [[hospodársky zákonník]] a [[zákonník zahraničného obchodu|zákonník medzinárodného obchodu]]. Zvláštnosťou je základný hmotnoprávny predpis v oblasti trestného práva, ktorý sa od roku [[1951]] nazýva [[trestný zákon]], napriek tomu, že obsahuje komplexnú úpravu v tejto oblasti. To sa nezmenilo ani po prijatí úplne nového trestného zákona ''č. 300/2005 Z.z.''
 
V [[procesné právo|procesnom práve]] je obdobou zákonníka '''poriadok''' (angl. ''rules of procedure'', franc. ''régles de procédure'', nem. ''Prozessordnung''). Slovenské právo týmto názvom označuje súdne procesné normy – [[civilný sporový poriadok]], [[civilný mimosporový poriadok]] a [[správny súdny poriadok]] (tieto nahradili od roku 2016 dovtedy používaný [[občiansky súdny poriadok]]) a [[trestný poriadok]], ako aj vybrané administratvne procesné normy – [[správny poriadok]], [[daňový poriadok]], [[exekučný poriadok]], a [[notársky poriadok]].
 
== Pozri aj ==
* [[Právny predpis]]
 
== Poznámky ==
[[Kategória:Právne predpisy]]
<references group="Pozn." />
5 156

úprav