Informačný paradox čiernych dier: Rozdiel medzi revíziami

Kde S je entropia, c je rýchlosť svetla, k je Boltzmannova konštanta, A je povrch horizontu udalostí, ħ je redukovaná Planckova konštanta (Diracova konštatna) a G je gravitačná konštanta.
 
==Pozri tiežaj==
*[[Holografický princíp]]