Metrológia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 249 bajtov ,  pred 1 rokom
d
Značky: Vizuálny editor možný spam prvá úprava redaktora
*''strojárska'' – zaoberá sa otázkami a problémami merania v oblasti strojárskej výroby, hlavne metrológiu dĺžok a uhlov, geometrických veličín, vrátane drsnosti povrchu.
 
== LegalizáciaLegálna metrológiemetrológia ==
V súčasnosti predstavuje metrológia vyspelú vedeckú a technickú disciplínu nevyhnutnú pre vyspelú spoločnosť, jej hospodárstvo a ekonomiku. Názov je odvodený z gréckych slov ''metron'' = meria a ''logos'' = náuka. Tento pojem existuje viac ako 2 storočia a dnes prakticky nahrádza rôzne, skôr používané pojmy. Od prvých štátnych formácií v dejinách ľudstva bola snaha upraviť záväznými predpismi otázky užívania meradiel a merania v záujme obchodu.
 
*dozor nad dodržiavaním tohto zákona,
*ukladanie pokút,
*vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky k zahraničiu a informačnú povinnosť tohto úradu. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=157/2018 Z.z. - Zákon o metrológii a o zmene a dopl...|url=https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/157/20180701|vydavateľ=Slov-lex|dátum prístupu=2019-06-16|jazyk=sk-SK|priezvisko=Slov-lex}}</ref>
 
== Orgány štátnej správy pre oblasť metrológie ==
*[http://www.smi.sk/ Slovenský metrologický inšpektorát].
 
=== Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) ===
Slovenská legálna metrológia, n. o. (SLM) bolaje nezisková organizácia zriadená Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR k 1. 1. 1994, ako štátna príspevková organizácia so sídlom v Banskej Bystrici s tromi pracoviskami umiestnenými na piatich miestach na území Slovenska.
 
==== Aktivity SLM ====
8

úprav