Zuľfija Rauchatovna Gabidullinová: Rozdiel medzi revíziami