Plagiát: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 790 bajtov ,  pred 1 rokom
d
chýba zhrnutie úprav
d (zhrnutie úprav odstránené)
d
Značky: vizuálny editor prvá úprava redaktora
Plagiátorstvo je považované za jedno z obzvlášť závažných porušení [[akademická nečestnosť|akademickej etiky]].<ref>{{Citácia knihy | priezvisko = Mitcham | meno = Carl | autor = | odkaz na autora = | titul = Encyclopedia of Science, Technology, and Ethics | vydanie = | vydavateľ = Macmillan Reference USA | miesto = | rok = 2005 | počet strán = 2378 | url = | isbn = 978-0-02-865834-6 | kapitola = | strany = | jazyk = }}</ref><ref>Knecht, P., Dvořák, D., 2013, [https://journals.muni.cz/pedor/article/view/701 Etika vědecké práce a publikování pro mírně pokročilé.] Pedagogická orientace, roč. 23, 4, s. 554–578.</ref><ref>{{Citácia periodika | priezvisko = | meno = | autor = Šušol, J., Klimovský, D., Szapuová, M., Vojtech, M., Zouhar, M., Slobodník, M. | odkaz na autora = | titul = Nebola iná doba. Reaguje vedenie Filozofickej fakulty UK | periodikum = sme.sk | odkaz na periodikum = SME | url = https://komentare.sme.sk/c/22030861/nebola-ina-doba-hovori-vedenie-filozofickej-fakulty-uk.html | issn = 1335-4418 | vydavateľ = Petit Press | miesto = Bratislava | dátum = 2019-01-16 | dátum prístupu = 2019-01-17 }}</ref> Môže mať rôzne prejavy, ale spravidla sa za neho považuje doslovné alebo rôzne upravené prisvojovanie si myšlienok, nápadov alebo výsledkov výskumu, ale aj rôznych písomných materiálov (návrhov projektov, výskumných plánov), učebných materiálov, počítačových súborov, programov, prekladov a pod., ktorých autormi alebo pôvodcami sú iné osoby.<ref name="AkadPrir">{{Citácia knihy | priezvisko = Meško | meno = Dušan | autor = | odkaz na autora = | priezvisko2 = Katuščák | meno2 = Dušan | autor2 = | odkaz na autora2 = | spoluautori = a kol. | titul = Akademická príručka | vydanie = 1. slov | vydavateľ = Osveta | miesto = Martin | rok = 2004 | počet strán = 316 | url = | isbn = 80-8063-150-6 | kapitola = | strany = | jazyk = }}</ref><ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Vnútorný predpis č. 23/2016 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave Etický kódex Univerzity Komenského v Bratislave | url = https://uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2017/Vp_2017_16.pdf | vydavateľ = uniba.sk | dátum vydania = 2017 | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-02-24 | miesto = | jazyk = }}</ref> Za plagiátorstvo sa následne považuje ich prezentácia alebo publikovanie bez primeraného vyjadrenia vzťahu k pôvodnému zdroju. Takéto jednanie je porušením [[autorské právo|autorského práva]] pôvodných autorov.
 
Za najvážnejšie plagiátorstvo sa považuje úplné okopírovanie inej (celej) práce a jej publikovanie inými autormi. Prípadne neautorizované použitie veľkých častí textu a/alebo dát a ich prezentovanie plagiátorom „ako vlastných“.<ref name="COPE">{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = Elizabeth Wager | odkaz na autora = | titul = How should editors respond to plagiarism? COPE discussion paper | url = https://publicationethics.org/files/COPE_plagiarism_discussion_%20doc_26%20Apr%2011.pdf | vydavateľ = publicationethics.org | dátum vydania = 2011-04-26| dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2018-02-24 | miesto = | jazyk = po anglicky }}</ref> Zásady správneho citovania vo vedeckých dielach a kvalifikačných prácach upravujú viaceré medzinárodné normy. Vysoké školy si spravidla stanovujú vlastné pravidlá, ktoré rešpektujú medzinárodné normy ako aj určité zvyklosti danej univerzity či fakulty. Medzi veľmi dobre spracované pravidlá pre písanie záverečných prác na slovenských vysokých školách a univerzitách s dôrazom na vylúčenie plagiátorstva a na správne citovanie použitých zdrojov patria metodické príručky Fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity a Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach. Obidve sú využívané aj inými fakultami, resp. stali sa podnetom pre vypracovanie vlastných metodických materiálov pre študentov všetkých stupňov štúdia.
 
Menej závažnými formami plagiátostva je neautorizované použitie malých častí textu, alebo určitých fráz v prácach, najmä ak nejde o rodnú reč autora.<ref name="COPE"/>
1

úprava