Podstatné meno: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 2 391 bajtov ,  pred 1 rokom
chýba zhrnutie úprav
(podpisanie)
Bez shrnutí editace
Značka: manuálne vrátenie
Navrhol a spravoval''''':'''''
 
Dávid Zsigmund
 
'''Podstatné meno''' alebo '''substantívum''' je [[slovný druh]], plnovýznamové slovo označujúce (na rozdiel od ostatných slovných druhov) „samostatne existujúce/chápané“ [[vec]]i a [[jav]]y.<ref name="EJ">podstatné mená. In: {{Citácia knihy
| priezvisko = Mistrík
 
== Delenia ==
Delenie 1<ref name="EJ"/>:
*
* [[konkrétne podstatné meno]] ([[hmotné podstatné meno]]) - vyjadruje určitú osobu, zviera, vec
* [[abstraktné podstatné meno]] ([[nehmotné podstatné meno]]) - vyjadruje abstraktné nehmotné veci a činnosti
 
Delenie 2<ref name="EJ"/>:
= ROZDELENIE PODSTATNÝCH MIEN: =
* [[životné podstatné meno]]
** [[osobné podstatné meno]] (osoby)
** neosobné životné podstatné meno (zvieratá)
* [[neživotné podstatné meno]] (ostatné)
 
Delenie 3<ref name="EJ"/>:
== 1. všeobecné ==
* [[všeobecné podstatné meno]]
názvy skupín predmetov (otec, pes, smrek, ministerstvo, ulica, škola)
* [[vlastné podstatné meno]] (napr. Peter, Slovensko)
 
Špeciálne skupiny podstatných mien sú<ref name="EJ"/>:
== 2. vlastné ==
* [[hromadné podstatné meno]] (zverina, školstvo, lístie)
vlastné mená (Peter, Dunčo, Ministerstvo školstva Slovenskej republiky, Ulica SNP)
* [[látkové podstatné meno]] (zlato, múka, hudba, skromnosť)
* [[skupinové podstatné meno]] (párky, vlasy, zápalky)
* [[pomnožné podstatné meno]] (hodinky, dvere, Tatry)
 
== 1. konkrétneReferencie ==
<references />
majú hmotnú povahu (voda, stôl, drevo, chlapec)
 
== 2. abstraktné ==
sú nehmotné, pomenúvajú vlastnosti, deje, abstraktné javy, duševné stavy (dobro, láskavosť, beh, dych, myšlienka, hnev)
----
 
= ČO URČUJEME =
 
== 1. rod ==
 
=== mužský, ženský, stredný ===
 
== 2. číslo ==
 
=== jednotné (singulár), množné (plurál) ===
 
== 3. pád ==
 
=== nominatív, genitív, datív, akuzatív, lokál, inštrumentál ===
 
== 4. vzor ==
 
=== chlap, hrdina, dub, stroj, žena, ulica, dlaň, kosť, mesto, srdce, vysvedčenie, dievča, kuli, gazdiná ===
 
== 5. životnosť (v mužskom rode) ==
 
=== životné ===
(osoby a zvieratá v sg.)
 
=== neživotné ===
(ostatné)
== Vzory podstatných mien ==
 
= VZORY ZVIERACÍCH PODST. M. MUŽSKÉHO RODU =
 
== chlap ==
všetky v jednotnom čísle
 
== dub ==
v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na tvrdú alebo obojakú spoluhlásku (holuby, orly)
 
== stroj ==
v množnom čísle tie, ktoré sú zakončené na mäkkú spoluhlásku (ježe, medvede)
 
== p.m. vlk, pes, vták ==
v množnom čísle sa môžu skloňovať ako životné (chlap) alebo neživotné (dub) (napr. poľovnícke psy, poľovnícki psi)
''POZOR! Ak sa '''zosobňuje''' zvieracie p.m. na človeka, skloňuje sa ako '''životné''' (Štúrovci boli smelí orli.)''
----
 
= VZORY CUDZÍCH PODSTATNÝCH MIEN =
 
== chlap ==
grécke a latinské p.m. (životné) s príponami '''-as, -os, -es, -us, -is''' (Sofokles- od Sofokla) a cudzie priezviská s príponami '''-o, -ó, -u, -ú, a nemé -e''' (Galileo-od Galilea, Moliére-od Moliéra)
 
== dub ==
cudzie p.m. (neživotné) s príponami '''-us, -os, -es''' (realizmus-o realizme)
 
== kuli ==
všeobecné p.m. (životné) a priezviská s príponami '''-i, -í, -y, -ü, -e, -é, -ö, -ä, -ě''' (Pálfy-od Pálfyho-Pálfyovia)
 
== žena ==
p.m. (ženského rodu) s príponami '''-ea, -oa, -ua''' (idea- dve idey)
 
== ulica ==
p.m. (ženského rodu) s príponami '''-ia, -ya''' (Mária-od Márie)
 
== mesto ==
p.m. (stredného rodu) s príponami '''-um, -on''' (gymnázium-z gymnázia, epiteton-dve epitetá)
 
podľa L.Navrátil: Skloňovanie podstatných mien
----
 
= POZOR NA PRAVOPIS =
 
== v I pl. píšeme vždy -mi, -ami (dubmi, ženami) ==
 
== v L píšeme vždy -i, -í (na papieri, na tanieri, v hoteli) ==
 
== prípona -ov býva v mužskom rode, -ou v ženskom rode ==
 
== vzory chlap, hrdina ==
rytier'''i''', inžinier'''i''', huslist'''i'''
 
o rytier'''ovi''', o inžinier'''ovi''', o huslist'''ovi'''
 
== vzor dub ==
strom'''y''', les'''y''', voz'''y'''
 
strom'''ami''', les'''mi''', voz'''mi'''
 
== vzor žena ==
od žen'''y''', od Luck'''y''', od mam'''y'''
 
dve žen'''y''', dve Luck'''y''', dve mam'''y'''
so žen'''ami''', s Luck'''ami''', s mam'''ami'''
 
== vzory dlaň, kosť ==
v step'''i''', na os'''i''', na reťaz'''i'''
 
step'''i''', os'''i''', reťaze
 
== vzory srdce, vysvedčenie ==
na svedom'''í''', na mor'''i''', pri zábradl'''í''', v krov'''í'''
 
== Iné projekty ==
{{projekt|wikt=podstatné meno}}
<references />
 
{{portál|Jazyk|Jazykový}}