Peter Zubko: Rozdiel medzi revíziami

Odobraných 3 238 bajtov ,  pred 8 mesiacmi
chýba zhrnutie úprav
Značky: úprava z mobilu úprava z mobilného webu odstránenie sekcie sekcia Referencie vrátené
Značky: úprava z mobilu úprava z mobilného webu vrátené
== Výberová personálna bibliografia<ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=sav|meno=vs|titul=www.sav.sk|url=http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&doc=user-org-user&user_no=8386&action=publications&type=|dátum prístupu=2016-12-24|vydavateľ=www.sav.sk}}</ref> ==
*ZUBKO, Peter. O dokumente Užhorodskej únie z 24. apríla 1646. In ''Slavica Slovaca'', 2016, roč. 51, č. 1, s. 3-9. ISSN 0037-6787.
*ZUBKO, Peter: Skrutíniá uniatskych presbyterov z roku 1749. In: ''Slavica Slovaca'', roč. 50, 2015, 3, s. 3-102.
*ZUBKO, Peter: ''Kult svätých Cyrila a Metoda v tradícii latinskej cirkvi. Vybrané kapitoly cyrilo-metodského kultu''. Ružomberok: Verbum, 2014. 252 s.
*Zubko, Peter – HABURAJ, Tomáš: ''Ut Ecclesia aedificetur. Apoštolská služba kardinála Jozefa Tomka''. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014. 144 s.
*Žeňuch, Peter – Zubko, Peter (eds.).: ''Bohorodička v kultúrnych dejinách Slovenska''. Bratislava: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV – Bratislavská gréckokatolícka eparchia, 2014. 224 s.
*ZUBKO, Peter: ''Kňaz nie každodenný. Jonáš Záborský v službe Košickej diecézy''. Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, 2013. 181 s. ISBN 978-80-89489-13-8.
*ZUBKO, Peter: Kult sv. Cyrila a Metoda v hagiografickej zbierke Acta sanctorum. In: ''Jazyk a kultúra na Slovensku v slovanských a neslovanských súvislostiach''. - Bratislava : Slavistický ústav Jána Stanislava SAV / Slovenský komitét slavistov / Zemplínske múzeum v Michalovciach / Institut slavianovedenija RAN/ Kirilo-Metodievskijat naučen centar BAN, 2013, s. 187-194. ISBN 978-80-89489-11-4.
*ZUBKO, Peter: Gréckokatolíci v Abovskej stolici podľa latinskej kánonickej vizitácie z roku 1746. In: ''Kultúrna identita gréckokatolíkov vo svetle cyrilo-metodského dedičstva II. Súbor štúdií.'' - Bratislava : Dobrá kniha, 2013, s. 77-99. ISBN 978-80-7141-803-0.
*ZUBKO, Peter: Patrocíniá v baníckych oblastiach Abova, Šariša a Zemplína. In: ''Banícke symboly. História a ikonografia. Zborník z konferencie konanej pri príležitosti 250. výročia založenia Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici.'' - Banská Štiavnica : Slovenské banské múzeum, 2013, s. 24-31. ISBN 978-80-85579-48-2.
*ZUBKO, Peter. ''Kult Svätej krvi v Košiciach. Rozprávanie o stratených stredovekých relikviách.'' Košice : Viliam Ščiavnický, 2012. 127 s. ISBN 978-80-9710611-9.
*ZUBKO, Peter. ''Hospodárske zabezpečenie gréckokatolíckych farností Šariša a Zemplína v rokoch 1734 a 1738. Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia III.'' Ružomberok : Verbum, 2012. 88 s. ISBN 978-80-8084-934-4.
*ZUBKO, Peter. Cyrilo-metodská tradícia v slovenských textoch Liturgie hodín. In ''Cyrilometodská tradícia v histórii, edukácii a kultúre.'' - Ružomberok : Verbum, 2012, s. 57-99. ISBN 978-80-8084-959-7.
*Zubko, Peter: ''Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia.'' Ružomberok : Katolícka univerzita v Ružomberku, 2009, 180 s. ISBN 978-80-8084-465-3.
*Zubko, Peter: ''Gréckokatolíci v záznamoch latinských biskupov z 18. storočia II.'' Košice : Vienala, 2009, 152 + 1 s. ISBN 978-80-89232-81-9.
 
== Externé odkazy ==
* [http://www.slavu.sav.sk/pracovnici/zubko.php Informačná stránka zamestnanca SAV, publikačná činnosť]
Anonymný používateľ