Vláda Slovenskej republiky od 21. marca 2020 do 1. apríla 2021: Rozdiel medzi revíziami

d
d (fix)
 
== Štátni tajomníci a vládni splnomocnenci ==
=== Štátni tajomníci ===
 
Zoznam štátnych tajomníkov a splnomocnencov vlády pôsobiacich počas vlády Igora Matoviča:
 
{| class="wikitable"
|-
|}
 
=== Splnomocnenci vlády ===
=== Zoznam vládnych splnomocnencov <ref name="Lazar, Bučková" /> ===
Zoznam splnomocnencov vlády Slovenskej republiky:<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Splnomocnenci vlády Slovenskej republiky | url = https://www.vlada.gov.sk//splnomocnenci-vlady-slovenskej-republiky/ | vydavateľ = Úrad vlády SR | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-03-18 | miesto = Bratislava | jazyk = }}</ref><ref name="Lazar, Bučková" />
{| class="wikitable"
|-
|[[Branislav Žec]]
|-
|pre výstavbu a prevádzku Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
Gabčíkovo-Nagymaros
|[[Stanislav Fialik]]
|-
|pre zabezpečenie plnenia úloh súvisiacich s implementáciou schengenského acquis v podmienkach SR
schengenského acquis v podmienkach SR
|[[Jozef Buček]]
|-
|[[László Bukovszky]]
|-
|pre Národný fond pre predvstupové nástroje PHARE, SAPARD a Prechodný fond
PHARE, SAPARD a Prechodný fond
|[[Ľuboš Jančík]]
|-
|[[Martin Giertl]]
|-
|v konaní pred Medzinárodným súdnym dvorom v Haagu vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo-Nagymaros
|[[Metod Špaček]]
|-
|[[Stanislav Dubnička]]
|-
|Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s Rakúskou republikou
| rowspan="4" | [[Vladimír Novák (splnomocnenec)|Vladimír Novák]]
na hraničných vodách s ''Rakúskou republikou''
|-
 
|pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s ''RakúskouMaďarskou republikou''
 
|-
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na
|pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s ''Ukrajinou''
 
|-
hraničných vodách s ''Maďarskom''
|pre vodohospodárske otázky na hraničných vodách s ''Českou republikou''
 
 
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na
 
hraničných vodách s ''Ukrajinou''
 
 
Splnomocnenec vlády SR pre vodohospodárske otázky na
 
hraničných vodách s ''Českou republikou''
|[[Vladimír Novák (splnomocnenec)|Vladimír Novák]]
|}
 
2 326

úprav