Mediácia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 696 bajtov ,  pred 1 rokom
doplnené výhody mediácie
(→‎Občianske združenia mediátorov: nekompletný a irelevantný zoznam, väčšina už nefunkčných - iba aktívny web.)
Značky: vizuálny editor odstránenie sekcie
(doplnené výhody mediácie)
=== Chýbajúca stavovská organizácia ===
Na rozdiel od iných slobodných povolaní (advokát, notár, exekútor, audítor, a i.), mediátori nemajú zákonom zriadenú stavovskú organizáciu – komoru. Mediátori spadajú výlučne pod odbor dohľadu nad právnickými profesiami Ministerstva spravodlivosti SR. Napriek tomu sa vyskytujú určité organizácie, spravidla občianske združenia, ktoré poskytujú svojim členom určitú podporu<ref name="Zákon"/>.
 
== Výhody mediácie ==
Mediácia je konanie nezávislé od súdneho konania. Mediáciu možno začať tak pred súdnym konaním, počas súdneho konania a ak je to účelné, aj po súdnom konaní.
 
Medzi najväčšie výhody mediácie patrí dobrovoľnosť celého konania, zákonná mlčanlivosť o priebehu a výsledku mediácie, rovnosť účastníkov, flexibilita mediačného konania, rýchlosť, predvídateľnosť nákladov, výhra oboch strán sporu v prípade úspechu, záväznosť dohody v prípade spísania mediačnej dohody vo forme notárskej zápisnice alebo v prípade schválenia dohody súdom, obnova narušených vzťahov, a ďalšie.[https://martinbiskupic.sk/mediacia/]
 
== Referencie ==