Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky: Rozdiel medzi revíziami

opravy
Bez shrnutí editace
(opravy)
'''Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky''' (skratka '''ÚPV SR''') je [[Ústredný orgán štátnej správy|ústredným orgánom štátnej správy]] pre oblasť [[priemyselné vlastníctvo|priemyselného vlastníctva]], na základe zákona č. 575/2001  Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy.<ref>{{Citácia elektronického dokumentu | priezvisko = | meno = | autor = | odkaz na autora = | titul = Zákon č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy | url = https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVSR/Legislatva/Z%C3%A1kon%20%C4%8D.%20575_2001%20Z.z.%20o%20organiz%C3%A1ci%C3%AD%20%C4%8Dinnosti%20vl%C3%A1dy%20a%20organiz%C3%A1cii%20%C3%BAstrednej%20%C5%A1t%C3%A1tnej%20spr%C3%A1vy.pdf | vydavateľ = Centrum vedecko-technických informácií SR | dátum vydania = | dátum aktualizácie = | dátum prístupu = 2021-07-20 | miesto = Bratislava | jazyk = }}</ref>
 
Vykonáva [[štátna správa|štátnu správu]] v oblasti ochrany [[Patent|vynálezov,vynález]]ov, [[úžitkový vzor|úžitkových vzorov]], topografií polovodičových výrobkov, [https://sk.wikipedia.org/wiki/Dizajn?veaction=edit dizajnov,[dizajn]]ov, [[ochranná známka|ochranných známok]], označení pôvodu výrobkov a zemepisných označení. Ročne registruje približne 3 000 ochranných známok a 600 vynálezov.{{Bez citácie}}
 
Vedie ústredný fond patentovej a známkovej dokumentácie, sprístupňuje ho verejnosti a pôsobí ako špecializované stredisko patentových informácií v Slovenskej republike (iné strediská zriadené úradom).
 
Je gestorom medzinárodných zmlúv na ochranu priemyselného vlastníctva, ktorými je Slovenská republika viazaná. Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.
 
Úlohou úradu je nielen rozhodovať o poskytovaní ochrany na vynálezy[[vynález]]y, technické riešenia, dizajny a označenia výrobkov a služieb, ale aj zabezpečovať komplexné služby týkajúce sa sprístupňovania patentových a známkových informácií a metodicko-poradenskej činnosti pri práci s informáciami tohto druhu a vykonávania patentových a známkových rešerší.
Podporuje rozvoj technickej tvorivosti a ochranu jej výsledkov, vzdelávanie a popularizáciu v oblasti duševného vlastníctva.
 
== Referencie ==
Úlohou úradu je nielen rozhodovať o poskytovaní ochrany na vynálezy, technické riešenia, dizajny a označenia výrobkov a služieb, ale aj zabezpečovať komplexné služby týkajúce sa sprístupňovania patentových a známkových informácií a metodicko-poradenskej činnosti pri práci s informáciami tohto druhu a vykonávania patentových a známkových rešerší.
{{Referencie}}
 
== Externé odkazy ==
ÚPV SR:
 
* [http://www.indprop.gov.sk oficiálna stránka úradu]
'''–     ročne registruje približne 3 000 ochranných známok a 600 vynálezov,'''
<!-- * [https://www.indprop.gov.sk/?co-a-ako-patentovat Patent]
 
'''–     zapája sa do verejnej politiky v oblasti ochrany značiek a vynálezov,'''
 
'''–     chráni duševné vlastníctvo a inovácie podnikov,'''
 
'''–     chráni duševné vlastníctvo firiem proti falšovaniu,'''
 
'''–     predsedá medzirezortnej komisii pre boj proti falšovaniu a autorskému pirátstvu'''
 
'''–     je súčasťou Vyšehradského patentového inštitútu.'''
 
Pozri aj:
* [https://www.indprop.gov.sk/?co-a-ako-patentovat Patent]
*[https://www.indprop.gov.sk/?co-je-to-uzitkovy-vzor Úžitkový vzor]
*[https://www.indprop.gov.sk/?co-je-ochranna-znamka Ochranná známka]
*[https://www.indprop.gov.sk/?ochrana-oznacenia-povodu-a-zemepisneho-oznacenia Označenie pôvodu výrobku a zemepisné označenie výrobku]
*[https://www.indprop.gov.sk/?co-je-dodatkove-ochranne-osvedcenie Dodatkové ochranné osvedčenia]
*[https://www.indprop.gov.sk/?co-je-to-topografia-polovodicovych-vyrobkov Topografie polovodičových výrobkov] -->
 
== Externé odkazy ==
 
* [http://www.indprop.gov.sk oficiálna stránka úradu]
 
{{Výhonok}}
45 412

úprav