Rodová ideológia: Rozdiel medzi revíziami

Pridaných 694 bajtov ,  pred 6 mesiacmi
d
Pridanie odkazov na iné články vo Wikipédii
(kor. + {{na úpravu}} {{wikify}})
d (Pridanie odkazov na iné články vo Wikipédii)
Podľa rôznych predstaviteľov "rodová ideológia" zahŕňa rôzne druhy hrozieb a nebezpečenstiev. Nemecká aktivistka a prekladateľka Gabriele Kuby tvrdí, že "rodová ideológia" vychováva deti k rodovo neutrálnym ľuďom, ktorí môžu slobodne meniť pohlavie a rod, kedykoľvek sa im zachce. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=admin|titul=Omyly Gabriele Kuby|url=https://genderideologia.wordpress.com/2015/01/02/omyly-gabriele-kuby/#more-345|dátum vydania=02/01/2015|vydavateľ=Rodová ideológia?}}</ref> Podobne tvrdí aj Konferencia biskupov Slovenska, že "biologicky určené pohlavie sa má údajne prekonať možnosťou slobodne si ho vybrať, čo vraj zabezpečí rovnosť medzi ľuďmi." <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|priezvisko=Konferencia biskupov Slovenska|titul=Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska o rodovej rovnosti|url=https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/dokumenty-konferencie-biskupov-slovenska/c/vyhlasenie-kbs-o-rodovej-rovnosti|vydavateľ=Katolícka cirkev na Slovensku}}</ref>
 
Takéto chápanie je založené buď priamo na klamstvách, alebo na nesprávnej interpretácii pojmov "pohlavie" a "rod".
 
[[Pohlavie]] ako biologický atribút ľudských bytostí je vrodené a nemenné. Jedinou výnimkou sú intersexuálni a transrodoví[[Transrodový človek|Transrodoví ľudia]], u ktorých je podmienené biologickými faktormi. Ide však o relatívne malú skupinu ľudí, ktorá tvorí menej než 1 percento populácie. <ref>{{Citácia periodika|meno=Claire|priezvisko=Cain Miller|titul=The Search for the Best Estimate of the Transgender Population|periodikum=The New York Times|url=https://www.nytimes.com/2015/06/09/upshot/the-search-for-the-best-estimate-of-the-transgender-population.html}}</ref> Okrem toho zmena [[Pohlavie (biológia)|pohlavia]] je veľmi komplikovaný a nepríjemný dlhodobý proces zložený z množstva lekárskych zákrokov.
 
== Rodová rovnosť ==
Rodová rola je teda spoločenské očakávanie, akí majú ľudia byť na základe svojho rodu - napríklad, že "všetky ženy sú prirodzene starostlivé" alebo "všetci muži agresívni".
 
[[Rodová rovnosť]] je princíp [[Ľudské práva|ľudských práv]], ktorý zavádza spravodlivé zaobchádzanie s ľuďmi bez ohľadu na [[pohlavie]] alebo [[rod]]. V praxi to znamená, že ženy a muži majú rovnaké príležitosti, práva a povinnosti a rovnakú moc ovplyvňovať spoločnosť a svoj život podľa svojich želaní a schopností bez toho, aby boli obmedzovaní rodovými stereotypmi. Každý človek môže byť definovaný viacerými znakmi (vek, etnický pôvod, zdravotné postihnutie atď.) a o každom z nich existujú spoločenské stereotypy. Keďže žiaden z týchto znakov by nemal ovplyvňovať individuálnu slobodu človeka realizovať sa podľa svojho talentu a túžob, nemal by ho ovplyvňovať alebo znevýhodňovať ani rod/pohlavie. [[Rodová rovnosť]] je teda osobná sloboda realizovať svoj potenciál. Ako ľudskoprávny princíp a zároveň ako verejná politika sa usiluje o spoločnosť, v ktorej rodové predsudky nepoškodzujú ľudí a nebránia im v tom, aby sa uplatnili podľa svojich schopností alebo talentu - ak chce žena pracovať v stavebníctve alebo muž v materskej škole, spoločenské predsudky alebo očakávania a bariéry na tom postavené by im v tom nemali brániť.
 
Tí, ktorí tvrdia, že existuje "rodová ideológia", zvyčajne argumentujú, že [[Pohlavie (biológia)|pohlavie]] a rod sú to isté alebo že rodové roly sú biologicky dané, závislé od pohlavia. Ale rod a rodové roly sú výsledkom socializácie a v priebehu dejín sa výrazne menili. Zavádzanie rodovej rovnosti neznamená neuznávanie biologických rozdielov medzi mužmi a ženami, - práve naopak, obraňuje biologické vlastnosti žien, napríklad ženské reprodukčné práva, ale zasadzuje sa napríklad aj o otcovské práva, - ale spochybňuje vnímanie a tradíciu, že pohlavie by malo určovať, o čo by sa mali ľudia usilovať, akí by mali byť a čo by mali vo svojom živote dosiahnuť.
 
V minulosti viedol boj za rodovú rovnosť k rovnakým majetkovým právam žien a mužov, <ref>{{Citácia periodika|meno=Gro|priezvisko=Hageman|titul=Citizenship and social order: gender politics in twentieth-century Norway and Sweden|periodikum=Women's History Review 11:3|strany=417-429|doi=10.1080/09612020200200329}}</ref> k zavedeniu volebného práva pre ženy v Československu[[Česko-Slovensko|Česko-Slovensku]] ako jednej z prvých krajín na svete, <ref>{{Citácia periodika|titul=Histórie žien: ako si ženy volebné právo vymohli|periodikum=ASPEKTin - feministický webzin|issn=1225-8982|dátum vydania=24/02/2016|url=http://aspekt.sk/content/aspektin/historie-zien-ako-si-zeny-volebne-pravo-vymohli}}</ref> k priznaniu rodičovských práv matkám, nielen otcom, <ref>{{Citácia knihy|meno=John|priezvisko=Wroath|titul=Until They Are Seven: The Origins of Women's Legal Rights|rok=1998|vydavateľ=Office of Justice Program|url=https://www.ojp.gov/ncjrs/virtual-library/abstracts/until-they-are-seven-origins-womens-legal-rights}}</ref> k rovnosti pred zákonom alebo k rovnakému odmeňovaniu za rovnakú prácu. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Zákon č. 365/2004 Z. z.Zákon o rovnakom zaobchádzaní v niektorých oblastiach a o ochrane pred diskrimináciou a o zmene a doplnení niektorých zákonov (antidiskriminačný zákon)|url=https://www.zakonypreludi.sk/zz/2004-365|dátum vydania=24.6.2004}}</ref>
 
== Teórie vzniku ==
Väčšina vedcov a vedkýň <ref>{{Citácia periodika|meno=Mary Anne|priezvisko=Case|titul="Trans Formations in the Vatican's War on 'Gender Ideology'"|periodikum=Signs: Journal of Women in Culture and Society|vydavateľ=University of Chicago Press. 44|strany=639–664|doi=10.1086/701498|issn=0097-9740. S2CID 149472746}}</ref> <ref>{{Citácia knihy|meno=Leila Hadj|priezvisko=Abdou|titul="Religion and Gender". In Haynes, Jeffrey (ed.). The Routledge Handbook of Religion, Politics and Ideology|rok=2021|vydavateľ=Routledge|isbn=978-1-000-41700-5}}</ref> sa zhoduje, že hnutie odporu voči rodovej rovnosti má počiatky v interných diskusiách [[Katolícka cirkev (latinská cirkev a východné katolícke cirkvi)|katolíckej cirkvi]] v 90.-tych rokoch, kde sa snažili zaujať stanovisko a bojovať proti výsledkom Medzinárodnej konferencie o populácii a rozvoji organizovanej UNFPA/[[Organizácia Spojených národov|OSN]] z roku 1994 a neskôr Svetovej konferencie žien v Pekingu z roku 1995. Po týchto konferenciách OSN začala uznávať a ochraňovať sexuálne a reprodukčné práva. <ref>{{Citácia knihy|meno=Roman|priezvisko=Kuhar|meno2=David|priezvisko2=Paternotte|titul="Introduction". Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality|rok=2017|vydavateľ=Rowman & Littlefield|isbn=978-1-78660-001-1}}</ref> <ref>{{Citácia knihy|meno=Eszter|priezvisko=Kováts|titul="The Emergence of Powerful Anti-Gender Movements in Europe and the Crisis of Liberal Democracy" In Köttig, Michaela; Bitzan, Renate; Petö, Andrea (eds.). Gender and Far Right Politics in Europe.|rok=2016|vydavateľ=Springer|strany=175-189|isbn=978-3-319-43533-6}}</ref> <ref>{{Citácia periodika|meno=Gloria|priezvisko=Careaga-Pérez|titul="Moral Panic and Gender Ideology in Latin America".|periodikum="Religion and Gender. 6|rok=2016|doi=10.18352/rg.10174}}</ref>
 
[[Svätá stolica]] sa obávala, že tento vývoj bude viesť k uznaniu interrupcie ako [[Ľudské práva|ľudského práva]] (ktoré je súčasťou reprodukčných práv a práva žien zaobchádzať so svojim telom) a normalizáciu homosexuality. Termín rod “chápala Svätá stolica ako strategický nástroj na útok a destabilizáciu prirodzenej rodiny.” <ref>{{Citácia knihy|meno=Roman|priezvisko=Kuhar|meno2=David|priezvisko2=Paternotte|titul="Introduction". Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality|rok=2017|vydavateľ=Rowman & Littlefield|isbn=978-1-78660-001-1}}</ref>
 
Podľa pápeža[[pápež]]<nowiki/>a Františka „rodová ideológia“ podkope názor cirkvi o vzájomnom dopĺňaní sa žien a mužov“ <ref>{{Citácia knihy|meno=Roman|priezvisko=Kuhar|meno2=David|priezvisko2=Paternotte|titul="Introduction". Anti-Gender Campaigns in Europe: Mobilizing against Equality|rok=2017|vydavateľ=Rowman & Littlefield|strany=5|isbn=978-1-78660-001-1}}</ref> a prirovnal ju k jadrovým zbraniam, má to byť jeden z „Herodov, ktoré ničia, ... a ktoré znetvoria tváre mužov a žien, zničia stvorenie.“ <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Pope Francis compares arguments for transgender rights to nuclear arms race|url=https://www.independent.co.uk/news/people/pope-francis-compares-arguments-for-transgender-rights-to-nuclear-arms-race-10061223.html|vydavateľ=The Independent|dátum vydania=21.02.2015}}</ref>
 
V roku 2019 katolícka cirkev vydala prvý veľký dokument zaoberajúci sa špecificky „rodovou ideológiou“, kde tvrdí, že existujú iba dve biologicky určené pohlavia alebo rody. <ref>{{Citácia periodika|meno=Marta|priezvisko=Marchlewska|meno2=Aleksandra|priezvisko2=Cichocka|titul="How a gender conspiracy theory is spreading across the world"|periodikum=The Conversation|rok=2020|url=https://theconversation.com/how-a-gender-conspiracy-theory-is-spreading-across-the-world-133854|dátum vydania=23.03.2020}}</ref>
Aj keď názory hnutia proti rodovej rovnosti boli plne sformulované už okolo roku 2003, prvé protesty a veľké verejné aktivity sa v Európe rozmohli okolo rokov 2012-2013. Okrem katolíckej cirkvi a katolíckych organizácií v širšom slova zmysle si boj proti rodovej rovnosti zobrali za svoj aj krajne-pravicové politické strany.
 
Približne od roku 2011 – 2013 sa pojem "džender ideológia" a všeobecne boj proti reprodukčným právam žien rozmáha v Európe. Podľa uniknutých emailov a dokumentov, ktoré sprostredkovala [[WikiLeaks]] <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=The Intolerance Network|url=https://wikileaks.org/intolerancenetwork/tree/part-2|dátum vydania=05.08.2021|vydavateľ=WikiLeaks}}</ref> viaceré organizácie koordinujú svoje aktivity pod platformou Citizen Go., Točo je celoeurópska iniciatíva, ktorá sa zameriava na kampane a online petície adresované politikom, v ktorých žiada pozastavenie zákonov, správ alebo iniciatív, ktoré z ich hľadiska smerujú k ohrozeniu „tradičnej rodiny“.
 
Za desať rokov existencie platforma pracovala s rozpočtom viac ako 30 miliónov eur. <ref>{{Citácia periodika|titul=Angriff der christlichen Fundis|periodikum=Taz.de|url=https://taz.de/Online-Petitionen-gegen-Abtreibung/!5786746/|dátum vydania=05.08.2021}}</ref> Organizácii prispel ruský oligarcha blízky ruskej ortodoxnej cirkvi Konstantin Malofejew či americké konzervatívne skupiny blízke [[Donald Trump|Donaldovi Trumpovi]]. <ref>{{Citácia periodika|titul=Angriff der christlichen Fundis|periodikum=Taz.de|url=https://taz.de/Online-Petitionen-gegen-Abtreibung/!5786746/|dátum vydania=05.08.2021}}</ref>
 
V Madride v roku 2012 organizovali Svetový kongres rodín, ktorý americké ľudskoprávne organizácie označujú za jednu z najvplyvnejších platforiem na šírenie nenávisti. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=The Intolerance Network|url=https://wikileaks.org/intolerancenetwork/tree/part-2|dátum vydania=05.08.2021|vydavateľ=WikiLeaks}}</ref> Za Slovensko sa zúčastnila vtedajšia europoslankyňa za KDH[[Kresťanskodemokratické hnutie]] [[Anna Záborská]] (v súčasnosti OĽaNO[[OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA|OĽANO]]). Zahraničné, predovšetkým poľské a maďarské, ultrakonzervatívne hnutia aktívne propagujú „rodovú ideológiu“ aj na Slovensku. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Radikáli s dosahom: Ako ultrakonzervatívne hnutia pretvárajú strednú Európu|url=https://icjk.sk/118/Radikali-s-dosahom-Ako-ultrakonzervativne-hnutia-pretvaraju-strednu-Europu|dátum vydania=11.5.2021|vydavateľ=Investigatívne centrum Jána Kuciaka}}</ref>
 
== Šírenie "rodovej ideológie" na Slovensku ==
V médiách na Slovensku sa pojem „rodová ideológia“ objavil v roku 2011. Používal sa v prekladových textoch zahraničných ultrakonzeratívnych organizácií a v prostredí katolíckej cirkvi v rámci kritiky Dohovoru[[Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu páchanémuna ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu|Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu]], známemu ako Istanbulský dohovor. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|meno=Veronika|priezvisko=Valkovičová|meno2=Zuzana|priezvisko2=Maďarová|titul=From weirdoes to political actors - the journey of Slovak gender ideology rhetoric. In Heinrich Böll Stiftung, Gunda Werner Institute, Feminism and Gender Democracy.|url=https://www.gwi-boell.de/en/2019/05/03/weirdoes-political-actors-journey-slovak-gender-ideology-rhetoric|dátum vydania=2019}}</ref> K známym konzervatívnym politickým stranám, politikom a političkám sa pridali novovznikajúce mimovládne organizácie, ktoré vystupovali ako občianski aktéri ochraňujúci „tradičnú rodinu“, cirkevné charity a cirkvou zriaďované alebo podporované organizácie poskytujúce služby, ale aj tzv. alternatívne médiá, „new age“ organizácie či krajne pravicové a explicitne fašistické politické subjekty. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Opozícia voči pojmu rod|vydavateľ=ASPEKTin - feministický webzin|issn=1225-8982|url=http://aspekt.sk/content/aspektin/opozicia-voci-pojmu-rod|dátum vydania=23.10.2021}}</ref> Na verejnosti sa s pojmom „rodovej alebo džender ideológie“ na Slovensku stretávame od roku 2013. V tom roku Konferencia biskupov Slovenska vydáva tzv. pastiersky list, kde varuje pred nebezpečenstvom tzv. rodovej ideológie: „Aktéri kultúry smrti používajú na jej presadenie značne prešpekulované metódy,“ ... „Stúpenci kultúry smrti prichádzajú s novou ‚gender ideológiou‘.“ <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Pastiersky list Konferencie biskupov Slovenska na Prvú adventnú nedeľu 2013|url=https://www.kbs.sk/obsah/sekcia/h/dokumenty-a-vyhlasenia/p/pastierske-listy-konferencie-biskupov-slovenska/c/pastiersky-list-na-prvu-adventnu-nedelu-2013|vydavateľ=Katolícka cirkev na Slovensku|dátum vydania=2013}}</ref> „Kultúrou smrti“ ďalej označujú aj aktivity smerom k zrovnoprávneniu párov rovnakého pohlavia, pre ktorý sa zneužíva pojem „homoloby“. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|meno=Dušan|priezvisko=Veselovský|titul=Bránime homosexuálne cítiacich – manipulácie a klamstvá|url=https://blog.sme.sk/dusanveselovsky/spolocnost/branime-homosexualne-citiacich-manipulacie-a-klamstva|dátum vydania=20.01.2014}}</ref>
 
Neskôr koordinované aktivity katolíckych organizácií a cirkvi vyústili až v referendum proti právam LGBT ľudí, proti sexuálnej výchove a eutanázii.
 
== Hlavní predstavitelia a predstaviteľky ==
Na Slovensku aktívne rozširuje konšpiráciu o „rodovej ideológii“ viacero subjektov, politikov a političiek. Okrem spomínanej katolíckej cirkvi a katolíckych organizácií ako Aliancia za rodinu sú to napríklad poslanci [[Anna Záborská]], pôvodne učiteľ náboženstva Richard Vašečka, mimo iné známy aj výrokom "Úmyselná ejakulácia mimo pošvy je neprirodzená a traumatizujúca.“ <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|meno=Richard|priezvisko=Vašečka|titul=Čo je lepšie ako prerušovaný sex?|vydavateľ=Zastolom.sk|url=https://zastolom.sk/richard-vasecka-co-lepsie-prerusovany-sex/|dátum vydania=7.11.2016}}</ref> , bývalí poslanci Anna Verešová, Štefan Kuffa známy výrokom o topení gejov „lepšie by im bolo, keby im uviazali mlynský kameň na krk a hodili ich do vody.“ <ref>{{Citácia periodika|titul=Homofóbne výroky politikov|periodikum=Brainee.hnonline|url=https://brainee.hnonline.sk/galeria/12408-homofobne-vyroky-politikov/c5cfe0ce40ef3923e8b46c466a9bf6aa}}</ref>
 
Proponentom boja proti tzv. rodovej ideológii je aj kandidát na prezidenta [[Štefan Harabin]], ktorý spopularizoval vymyslený termín „džendžer ideológia“ <ref>{{Citácia periodika|titul=Prezidentské mémy: Ako vznikli vtipy o Štefanovi Harabinovi|periodikum=Fičí.sme.sk|url=https://fici.sme.sk/c/22072389/prezidentske-memy-ako-vznikli-vtipy-o-stefanovi-harabinovi.html|dátum vydania=12.3.2019}}</ref> a strana [[Kotlebovci-ĽSNS – Ľudová strana Naše Slovensko]]. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Opozícia voči pojmu rod|vydavateľ=ASPEKTin - feministický webzin|issn=1225-8982|url=http://aspekt.sk/content/aspektin/opozicia-voci-pojmu-rod|dátum vydania=23.10.2021}}</ref> Verejne najznámejším šíriteľom konšpirácie o rodovej ideológii je pravdepodobne kňaz Marián Kuffa, ktorý na svojom YouTube kanáli pravidelne straší o vymyslených dôsledkoch posilňovania rodovej rovnosti. V jednej z kázní napríklad klamlivo tvrdil, že „Gender je to, že pred tvojimi očami budú tvoju 4 ročnú dcérku, vnučku alebo neterku učiť masturbovať.“ <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Marián Kuffa - príhovor Trnava|vydavateľ=Slovenský dohovor za rodinu|url=https://www.youtube.com/watch?v=QVu0Gwl3laI|dátum vydania=08.12.2017}}</ref>
 
Zo zahraničných možno spomenúť Gabriele Kuby, ktorá vydala vplyvnú knihu s názvom „Globálna sexuálna revolúcia – strata slobody v mene slobody“. V nej uvádza viacero neprávd a manipulácii, ktoré boli podrobne vyvrátené. <ref>{{Citácia periodika|meno=Petra|priezvisko=Gehring|titul=Körperliches, kurzgeschlossen|periodikum=Frankfurter Algemeine Zeitung|url=https://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/rezensionen/sachbuch/koerperliches-kurzgeschlossen-1413033.html|dátum vydania=12.2.2007}}</ref> <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Omyly Gabriele Kuby|url=https://genderideologia.wordpress.com/2015/01/02/omyly-gabriele-kuby/#more-345|dátum vydania=02/01/2015|vydavateľ=Rodová ideológia?}}</ref> <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|meno=Oľga|priezvisko=Pietruchová|titul=Od Harryho Pottera ku gender ideológii|url=https://blog.sme.sk/pietruchova/spolocnost/od-harryho-pottera-ku-gender-ideologii#ixzz2hrt2fOMA|dátum vydania=30.10.2013}}</ref>
 
== Opozícia voči šíreniu "rodovej ideológie" ==
Na Slovensku sú aktívne viaceré organizácie v oblasti rodovej rovnosti, ktoré organizujú alebo podporujú aktivity smerujúce k posilneniu rodovej rovnosti a k vysvetleniu jej významu. Na [[Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky|Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky]] bol zriadený Odbor rodovej rovnosti, neskôr počas obdobia ministra [[Milan Krajniak|Milana Krajniaka]] premenovaný na Odbor rovnosti mužov a žien a rovnosti príležitostí. Vláda SR zriadila Radu vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť|url=https://www.radavladylp.gov.sk/}}</ref>
 
Téme sa venujú viaceré organizácie, aktivistky a aktivisti ako napríklad Aspekt, Aktívne ženy, Aliancia žien Slovenska, Centrum rodových štúdií, EsFem, Fenestra, Inštitút ľudských práv, Klub feministických filozofiek, [[Možnosť voľby]], MyMamy, Národné centrum pre rovnosť príležitostí, Občan, demokracia a zodpovednosť, Združenie žien v podnikaní, Združenie žien Slovenska, Ženská loby Slovenska, [[Živena (spolok)]] a zriadené viaceré informačné webstránky. <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Rodová ideológia?|url=https://genderideologia.wordpress.com}}</ref> <ref>{{Citácia elektronického dokumentu|titul=Glosár Apekt|url=http://glosar.aspekt.sk/default.aspx?smi=1&ami=1}}</ref>
 
Viac ako 50 slovenských osobností sa postavilo na podporu [[Dohovor Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu|Dohovoru Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu]]. <ref>{{Citácia periodika|titul=Stanovisko slovenských osobností: Násilie na ženách nie je problém migrácie. Je to náš vlastný problém|url=https://www.noviny.sk/politika/311459-stanovisko-slovenskych-osobnosti-nasilie-na-zenach-nie-je-problem-migracie-je-to-nas-vlastny-problem|periodikum=Noviny.sk|dátum vydania=26.02.2018}}</ref> Zo strany Slovenskej republiky neprišlo kvôli nátlaku kresťanských organizácií a niektorých politických aktérov, ktorí nesprávne obviňovali dohovor zo šírenia “rodovej ideológie”. V rokoch 2019 – 2021 silnejú protesty proti pokusom o sprísňovanie potratovej legislatívy.
 
== Referencie ==