Zoznam ženských rehoľných rádov a združení: Rozdiel medzi revíziami

z cz
(tabulka)
(z cz)
||[[Fraternita malých sestier Ježišových]]<br />''Fraternitas Sororum modicarum Jesu''||Malé sestry Ježišove|| FSmJ
|-
||[[Inštitút dcér Panny Márie Pomocnice ]]<br />''Congregatio Filiarum Mariae Auxiliatricis''||Saleziánky|| FMA
|-
||[[Inštitút sestier kapucínok Najsvätejšieho Srdca Ježišovho]] <ref name="KBS.sk" />||Kapucínky||
||[[Kongregácia Milosrdných sestier sv. Karola Boromejského]]<br />''Congregatio Virginum Sororum Misericordiae S. Caroli Borromeo'' ||Boromejky|| SCB
|-
||[[Inštitút milosrdných sestier Svätého kríža|Kongregácia Milosrdných sestier Svätého Kríža]] / Inštitút milosrdných sestier Svätého kríža <ref>[http://sestrysvkriza.sk/index.php/en/ Kongregácia Milosrdných sestier Svätého Kríža]</ref><br />''Congregatio Sororum Caritatis Sanctae Crucis''||Krížové sestry|| SCSC
|-
||[[Kongregácia Milosrdných sestier svätého Vincenta]]<br />''Sorores Misericordiae a Sancto Vincentio''||Satmárky|| SMVS
||[[Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa]]<br />''Congregatio Sororum a Divino Redemptore''||Vykupiteľky|| SDR
|-
||[[Kongregácia sestier dominikánok blahoslavenej Imeldy]]/Kongregácia sestier dominikánok<br />''Sorores Ordinis Sancti Dominici''||Dominikánky|| OP<ref>[https://www.ke-arcidieceza.sk/sk/zenske-rehole Ženské rehole - Košická arcidiecéza]</ref>
|-
||[[Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva]]<br />''Congregatio Sororum Beatae Mariae Misericordiae''<ref>[https://www.milosrdenstvo.sk/kongregacia-na-slovensku/ Kongregácia sestier Matky Božieho Milosrdenstva, milosrdenstvo.sk]</ref>||Faustínky|| KMBM
||[[Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša]]<br />''Congregatio Sororum Carmelitidum Divini Infantis Jesu''<ref>[http://povolania.kbs.sk/index.php/zenske-rehole/58-kongregacia-sestier-karmelitanok-dietata-jezisa-kdj Kongregácia sestier karmelitánok Dieťaťa Ježiša CSCDIJ, povolania.kbs.sk]</ref>|| || CSCDIJ
|-
||[[Kongregácia sestier Najsvätejšieho Mena Ježiš]]<br />pod ochranou Panny Márie Pomocnice Kresťanov<br />''Congregatio Sororum Nominis Jesu''|| Marilky|| CSNJ
|-
||[[Kongregácia sestier Najsvätejšieho Spasiteľa]]||Spasiteľky||CSSsS
||[[Kongregácia sestier premonštrátok]]<br />''Ordo Praemonstratensis''||Premonštrátky|| SPraem
|-
||[[Kongregácia sestier služobníčok Najsvätejšej Panny Márie nepoškvrnene počatej]]<br />''Ancillae Mariae''<ref>[https://sluzobnicky.sk/poslanie/ Sluzobnicky.sk]</ref>||Služobníčky/Sestry služobníčky|| AM
|-
||[[Kongregácia sestier Služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie]] ([[Gréckokatolícka cirkev|gréckokatolíci]])<ref>[http://www.sluzobnice.sk/ Sluzobnice.sk]</ref>||Sestry služobnice|| SNPM
|-
||[[Kongregácia sestier tešiteliek Božského Srdca Ježišovho]]||Tešiteľky|| BSJ
|-
||[[Kongregácia školských sestier de Notre Dame]]/Školské sestry de Notre Dame ||Notredamky|| KŠSND
|-
||[[Kongregácia školských sestier sv. Františka]]<br />''Sorores Scholares Tertii Ordinis Sancti Francisci''||Školské sestry<br />známe aj ako františkánky|| OSF
|-
||[[Misionárky lásky]]<br />''Congregatio Sororum Missionarium Caritatis''||Sestry Matky Terézie|| MC
|-
||[[Mníšky kazateľkého rádu]]||Dominikánky|| OP
|-
||[[Rád bosých sestier preblahoslavenej Panny Márie z hory Karmel]]||Bosé karmelitánky|| OCD
||[[Rehoľa Najsvätejšieho Vykupiteľa]] - Sestry redemptoristky<br />''Ordo Sanctissimi Redemptoris''||Redemptoristky|| OSsR
|-
||[[Rímska únia Rádu sv.svätej Uršule]]<br />''Unio Romana Ordinis Sanctae Ursulae''||Uršulínky|| OSU
|-
||[[Sestry Apoštolátu sv. Františka]]||Urbanky||
||[[Sestry Nepoškvrneného Srdca Panny Márie Fatimskej]]|| ||
|-
||[[Spoločnosť Dcér kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul]]<br />''Societas Filiarum Caritatis a S. Vincentio de Paulo''||Vincentky|| DKL
|-
||[[Spoločnosť Máriiných sestier zázračnej medaily]]<br />''Congregatio sorores Mariae. Numismatis Prodigiosi||Máriine sestry|| MS
|-
||[[Spoločnosť sociálnych sestier]]<br />''Societas Sororum Socialum||Sociálne sestry|| SSS
|-
||[[Školské sestry de Notre Dame]]||Notredamky||ND
|-
|}
||[[Chudobné sestry svätej Kláry]] alebo [[Druhý rád svätého Františka]]<br />''Ordo sanctae Clarae''<ref name="Religious Orders">[http://www.catholic-hierarchy.org/country/xrel.html Religious Orders, catholic-hierarchy.org]</ref>||Klarisky|| OSC
|-
||[[Inštitút zbožnej spoločnosti dcér sv. Pavla]]<br />''Pia Societas Filiarum Sancti Pauli'' <ref name="Religious Orders" />||Paulínky|| FSP
|-
||[[Kartuziánky]]|| - ||
|-
||[[Kongregácia Sestier malého kvetu z Betánie]] <ref>[https://archgandhinagar.org/institutions-schools/communities-of-religious-women/sisters-of-little-flower-of-bethany/ Sisters of Little Flower of Bethany, Archdiocese of Gandhinagar]</ref>||Sestry z Betánie||B.S.
|-
||[[Kongregácia sestier Služobníc Najsvätejšej Panny Márie bez poškvrny počatej]] <ref name="Religious Orders" />||Služobnice Panny Márie||
|-
||[[Kongregácia sestier augustiniánok rekoletiek misionárok]]<br />''Congregación de Hermanas Misioneras Agustinas Recoletas'' || - || M.A.R.
|-
||[[Kongregácia služobníc charity]]<br />''Congregatio Ancillarum a Charitate'' || - || A.D.C.
|-
||[[Rád Navštívenia Panny Márie]]||Vizitantky|| VSM
|-
||[[Rád sestier cisterciánok]]|| - || OCist.
|-
||[[Rehoľný inštitút rozjímavých sestier sv. Dominika]]|| - ||
|-
||[[Kongregácia služobníc charity]]<br />''Congregatio Ancillarum a Charitate'' || - || A.D.C.
|-
||[[Sestry adorátorky Kristovej krvi]]<br />''Sorores Adoratrices Pretiossimi Sanguinis'' || - || A.S.C.
|-
||[[Sestry adorátorky služobnice od Najsvätejšej sviatosti a milosrdenstva]]<br />''Sorores Adoratrices Ancillae SS Sacramenti et a Caritat'' || - || A.A.S.C.
|-
||[[Sestry Kapucínky Svätej rodiny]]|| - ||
|-
||[[Sestry augustiniánky rekoletky od Nejsvätejšieho Srdca Ježíšovho]]<br/>''Congregatio Augustiniorum Recollectorum in Venetiola'' || - ||A.R.C.J.
|-
||[[Sestry učeníčky Božského Majstra]]<br />''Piae Discipulae Divini Magistri''|| - || PDDM
||[[Rehoľný inštitút rozjímavých sestier sv. Dominika]]||||
|-
||[[Sestry z Loreta]]<br/>''Institutum Beatae Virginis Mariae'' <ref name="Religious Orders" />||Loretánky||IBVM
||[[Sestry Kapucínky Svätej rodiny]]|| ||
|-
||[[Sestry z Loretaživota]]<br/>Institutum''Sorores Beataevitae''|| Virginis- Mariae <ref name="Religious Orders" />||Loretánky||IBVM S.V.
|}
 
* [https://kvrps.sk/adresar/greckokatolicke-rehole/ Gréckokatolícke rehole, kvrps.sk]
* [https://rehole.sk/rehole.php?pd_mf=f Ženské rehole, Rehole.sk]
* [https://www.tvlux.sk/relaciearchiv/detailrelacia/rehotsnareholna-abeceda Rehoľná abeceda, televízia Lux]
 
[[Kategória:Kresťanské zoznamy]]
16 473

úprav