Apoštolská cirkev na Slovensku: Rozdiel medzi revíziami

chýba zhrnutie úprav
(Nová stránka: ''' Apoštolská cirkev na Slovensku''' je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky je zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosve...)
 
''' Apoštolská cirkev na Slovensku''' je vo svojej podstate protestantská cirkev, špecificky je zameraná evanjelikálne, letnično-charizmatického smeru. Je súčasťou celosvetového cirkevného spoločenstva Assemblies of God(AoG), ktoré spolu s ostatnými letničnými a charizmatickými cirkevnými spoločenstvami má asi 580 miliónov členov - znovuzrodených kresťanov. V rámci Európy patríme do Letničného Európskeho spoločenstva(PEF), ktoré má 3,5 milióna členov.
''' Počiatky Apoštolskej cirkvi na Slovensku''' siahajú do roku 1907. V tomto roku boli v oblasti Vysokých Tatier a západného Slovenska sformované domáce zbory, ktorých členovia v roku 1924 zažili skúsenosť krstu Duchom Svätým a vytvorili prvé spoločenstvá Apoštolskej viery na Slovensku. Apoštolská viera na Slovensku bola mnoho rokov nepriamo ovplyvňovaná Apoštolskou misiou - založenou v roku 1906 v Portlande v USA, ktorá pravidelne posielala do miestnych cirkevných zborov slovenskú literatúru a noviny. Niektorí z kazateľov týchto zborov boli v priamom kontakte s účastníkmi duchovného prebudenia na Azusa Street, v Los Angeles - USA a s duchovným prebudením v Nórsku.Napriek tomu, že jednotlivé cirkevné zbory dôsledkom misijného pôsobenia rástli, Apoštolská cirkev na Slovensku nepožiadala pred druhou svetovou vojnou o registráciu a tak v roku 1948, keď prevzal moc komunistický režim, veriaci z existujúcich zborov začali mať problémy. Boli považovaní za ilegálnu sektu, prenasledovaní a obmedzovaní až do roku 1977, keď bola prijatá Ústava Apoštolskej cirkvi na Slovensku a cirkev sa stala štátom uznanou. Počas celého tohto obdobia cirkev existovala, a to napriek izolácii od bratov a sestier vo svete. Prelomom v živote cirkvi bol rok 1989, keď príchod demokracie umožnil neskrývaný vnútorný život a misijné pôsobenie cirkvi. V tomto období mala Apoštolská cirkev šesť cirkevných zborov a 570 členov, okrem detí a návštevníkov.
''' V súčasnosti''' vzrástol počet cirkevných zborov na 26. Popri nich pôsobí približne 20 kazateľských staníc a spolu s deťmi a návštevníkmi má dnes okolo 4500 ľudí. Cirkev vníma svoje poslanie v misijnom budovaní zborov na miestach, kde dobrá správa evanjelia Ježiša Krista ešte neprenikla. Chce slúžiť svojim veriacim, aby všetkých pripravila a vystrojila pre plnohodnotný a Bohom požehnaný život služby. Cirkev vidí svoje poslanie taktiež v prinášaní morálnych a etických hodnôt Písma do praktického života, ako aj v sociálnej službe.
Napriek tomu, že jednotlivé cirkevné zbory dôsledkom misijného pôsobenia rástli, Apoštolská cirkev na Slovensku nepožiadala pred druhou svetovou vojnou o registráciu a tak v roku 1948, keď prevzal moc komunistický režim, veriaci z existujúcich zborov začali mať problémy. Boli považovaní za ilegálnu sektu, prenasledovaní a obmedzovaní až do roku 1977, keď bola prijatá Ústava Apoštolskej cirkvi na Slovensku a cirkev sa stala štátom uznanou. Počas celého tohto obdobia cirkev existovala, a to napriek izolácii od bratov a sestier vo svete. Prelomom v živote cirkvi bol rok 1989, keď príchod demokracie umožnil neskrývaný vnútorný život a misijné pôsobenie cirkvi. V tomto období mala Apoštolská cirkev šesť cirkevných zborov a 570 členov, okrem detí a návštevníkov.
'''Apoštolskú cirkev na Slovensku''' vedie biskup a Rada cirkvi, ktorú tvoria zástupcovia biskupa zodpovední za rôzne oblasti práce a oblastní správcovia oblastí, ktorí zastupujú oblasti Slovenska, ktoré sa zhodujú s administratívnym členením Slovenska. Smerovanie cirkvi je založené na "Veľkom príkaze Pána Ježiša - milujte", na "Veľkom poverení - choďte a čiňte" a na Božom zmocnení zo Sk.1,8, kde Pán hovorí: „Očakávajte v Jeruzaleme na moc z výsosti a budete mi svedkami...“ Evanjelizácia a misia - domáca aj zahraničná sú základnými piliermi našej služby, z toho vyplývajúce aj zakladanie zborov, ale tak isto aj vzdelávanie nasledujúcej generácie považujeme za nevyhnutnosť k budovaniu cirkvi. To je obrazne povedané len jedno veslo našej loďky, to druhé veslo je príkaz Pána Ježiša Milovať Boha a svojho blížneho ako seba samého, to znamená sociálny rozmer našej služby. Preto cirkvi pracuje aj v tejto oblasti, so závislými na drogách -Teen Challenge, vo väzniciach a s prepustenými z väzníc v rámci Slovenského väzenského spoločenstva, s mládežou, dorastom a deťmi v rámci zborov, či cez Royal Rangers. Diakonia a charita ACS pracuje v detských domovoch a s núdznymi v rôznych oblastiach.
V súčasnosti vzrástol počet cirkevných zborov na 26. Popri nich pôsobí približne 20 kazateľských staníc a spolu s deťmi a návštevníkmi má dnes okolo 4500 ľudí. Cirkev vníma svoje poslanie v misijnom budovaní zborov na miestach, kde dobrá správa evanjelia Ježiša Krista ešte neprenikla. Chce slúžiť svojim veriacim, aby všetkých pripravila a vystrojila pre plnohodnotný a Bohom požehnaný život služby. Cirkev vidí svoje poslanie taktiež v prinášaní morálnych a etických hodnôt Písma do praktického života, ako aj v sociálnej službe.
''' Apoštolská cirkev na Slovensku''' je členom Evanjelickej aliancie, Združenia evanjelikálnych cirkví, Slovenského väzenského spoločenstva, pozorujúcim členom Ekumenickej rady cirkvi, spolupracuje s Trans world Radio, Slovenskou biblickou spoločnosťou, a združením Ježiš pre Každého.
Apoštolskú cirkev na Slovensku vedie biskup a Rada cirkvi, ktorú tvoria zástupcovia biskupa zodpovední za rôzne oblasti práce a oblastní správcovia oblastí, ktorí zastupujú oblasti Slovenska, ktoré sa zhodujú s administratívnym členením Slovenska. Smerovanie cirkvi je založené na "Veľkom príkaze Pána Ježiša - milujte", na "Veľkom poverení - choďte a čiňte" a na Božom zmocnení zo Sk.1,8, kde Pán hovorí: „Očakávajte v Jeruzaleme na moc z výsosti a budete mi svedkami...“ Evanjelizácia a misia - domáca aj zahraničná sú základnými piliermi našej služby, z toho vyplývajúce aj zakladanie zborov, ale tak isto aj vzdelávanie nasledujúcej generácie považujeme za nevyhnutnosť k budovaniu cirkvi. To je obrazne povedané len jedno veslo našej loďky, to druhé veslo je príkaz Pána Ježiša Milovať Boha a svojho blížneho ako seba samého, to znamená sociálny rozmer našej služby. Preto cirkvi pracuje aj v tejto oblasti, so závislými na drogách -Teen Challenge, vo väzniciach a s prepustenými z väzníc v rámci Slovenského väzenského spoločenstva, s mládežou, dorastom a deťmi v rámci zborov, či cez Royal Rangers. Diakonia a charita ACS pracuje v detských domovoch a s núdznymi v rôznych oblastiach.
Apoštolská cirkev na Slovensku je členom Evanjelickej aliancie, Združenia evanjelikálnych cirkví, Slovenského väzenského spoločenstva, pozorujúcim členom Ekumenickej rady cirkvi, spolupracuje s Trans world Radio, Slovenskou biblickou spoločnosťou, a združením Ježiš pre Každého.
4

úpravy