Štátny podnik: Rozdiel medzi revíziami

doplnenie
(doplnenie)
'''Štátny podnik''' je vo všeobecnosti vo svete podnik patriaci štátu a/alebo podnik riadený štátom, na Slovensku je štátny podnik typ právnickej osoby, ktorý je predmetom úpravy zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku v platnom znení (v Česku bol tento zákon zrušený zákonom ČNR č. 77/1997 Zb. s účinnosťou od 1.7.1997). S postavením štátneho podniku úzko súvisí aj zákon č. 92/1992 Zb. o prevode majetku štátu na iné osoby, či nariadenie vlády č. 175/1993 Z.z. o finančnom hospodárení štátnych podnikov.
 
Podľa uvedeného zákona je to samostatná [[právnická osoba]], ktorá podniká na vlastný účet, ktorej všetky veci a majetkové práva sú majetkom štátu (štátny podnik ich má iba zverené na podnikanie), a ktorá je napojená na štátny rozpočet či štátny fond alebo rozpočet miestneho orgánu štátnej správy.
Anonymný používateľ