Štátny znak Protektorátu Čechy a Morava

Protektorát Čechy a Morava mal dve úradne uznané štátne znaky – menší a väčší. Oba znaky boli zavedené podľa nariadenia č. 222/1939 Sb. z 19. septembra 1939.

Menší štátny znak Protektorátu Čechy a Morava upraviť

 
Menší štátny znak Protektorátu Čechy a Morava

Menší štátny znak Protektorátu Čechy a Morava sa podobal na malý štátny znak Česko-Slovenska s tým rozdielom, že bol z hrudi leva odstránený slovenský znak a štýl kresby českého leva bol mierne pozmenený.

Podľa Zbierky zákonov a nariadení Protektorátu Čechy a Moravy (Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava) znie opis menšieho štátneho znaku nasledovne:[1]

Menší znak Protektorátu Čechy a Morava jest: Na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící, úst rozžavených, s jazykem vyplazitým, čelenkou a zbrojí, vše zlaté barvy.
 
Väčší štátny znak Protektorátu Čechy a Morava

Väčší štátny znak Protektorátu Čechy a Morava upraviť

Väčší znak Protektorátu Čechy a Morava má tvar štítu, ktorý je rozdelený na štyri časti. V hornom ľavom a dolnom pravom rohu sa nachádza dvojchvostý český lev na červenom pozadí, zatiaľčo v hornom pravom a dolnom ľavom rohu naopak moravská orlica na modrom pozadí.

Väčší štátny znak sa objavil aj na štandarde prezidenta.[2]

 
Štandarda prezidenta

Podľa Zbierky zákonov a nariadení Protektorátu Čechy a Moravy (Sbírka zákonů a nařízení Protektorátu Čechy a Morava) znie opis väčšieho štátneho znaku nasledovne:[1]

Větší znak Protektorátu Čechy a Morava má štít čtvrcený. V jeho pravém horním a levém spodním poli jest znak český: na červeném štítě stříbrný dvouocasý lev ve skoku vpravo hledící, úst rozžavených, s jazykem vyplazitým, čelenkou a zbrojí, vše zlaté barvy. V levém horním a pravém spodním poli znak moravský: na modrém štítě orlice vpravo hledící, stříbrně a červeně šachovaná, s čelenkou a zbrojí, vše zlaté barvy.

Referencie upraviť

Pozri aj upraviť