Štúdiový album je zbierka v štúdiu nahratých hudobných skladieb hudobnými umelcami. Skladby nahrané v štúdiu nebývajú nahrávané v reálnom čase všetkými hudobnými nástrojmi naraz a pri nahrávaní sú využívané rôzne efekty, ktoré by mohli byť pri živom nahrávaní ťažko realizovateľné, ako je vkladanie zvukových ruchov, rôzne mixované a interpretované zvukové sekvencie, zvukové pozadia, orchestrálne pasáže…

Štúdiový album

Obvykle štúdiový album neobsahuje nahrávky zo živých vystúpení, prípadne remixy skladieb. Ak sa tento typ nahrávok na albume nachádza nie sú vo väčšine a bývajú označované ako „bonusové skladby“.

V hudobnom priemysle je snaha o zreteľné odlíšenie štúdiového albumu od kompilácií a živých albumov. Štúdiové albumy väčšinou obsahujú originálne skladby, ktoré nevyšli na iných albumoch.

Hudobné albumy klasickej hudby oproti živým nahrávkam tohto hudobného žánru sa odlišujú tým, že pred vydaním na hudobnom nosiči sú technicky upravované. Orchestrálne party hudobných diel sú viacnásobne nahrávané po častiach a výsledná skladba je výsledkom výberu nahrávaných častí hudobným režisérom.

Tento článok je čiastočný alebo úplný preklad článku Studio album na anglickej Wikipédii (číslo revízie nebolo určené).