Štandardizácia OpenDocument-u

OpenDocument je štandardom viacerých medzinárodných organizácií:

  • OpenDocument 1.0 (druhé vydanie) je publikovaným štandardom ISO/IEC 26300:2006.
  • OpenDocument 1.1 bol odsúhlasený konzorciom OASIS 19. októbra 2006. Zahŕňa dodatočné črty zamerané na zvýšenie prístupnosti.
  • OpenDocument 1.2 je v súčasnosti pripravovaný technickou komisiou ODF. Bude zahŕňať ďalšie zlepšenie prístupnosti, rozšírenie metadát, špecifikáciu rovníc v tabuľkových hárkoch (ODF 1.0 nešpecifikovala detaily rovníc), rovnako ako aj opravy chýb zaslaných verejnosťou. Očakáva sa, že OpenDocument 1.2 sa stane štandardom OASIS v septembri 2008 a nová ISO/SEC verzia by mala byť schválená v r. 2009.