Štatistický súbor

Štatistický súbor je súbor štatistických jednotiek so spoločnou vlastnosťou, neprázdna konečná množina N objektov štatistického skúmania. Vo fyzike napr. sústava častíc; v ekonomike: napr. sústava domácností. Počet všetkých štatistických jednotiek v súbore sa nazýva rozsah súboru.

Delenia

upraviť

Podľa úplnosti:

  • základný súbor (všetky štatistické jednotky daného štatistického súboru)
    • konečný
    • nekonečný
  • výberový súbor (čiastkový súbor)(výber, spravidla náhodný, len niektorých jednotiek základného súboru)

Podľa hypotetickosti: