Štvorradový motor

Štvorradový motor je radový piestový spaľovací motor s valcami v štyroch radoch. Rady valcov môžu byť navzájom rôznobežné, alebo rovnobežné.

Dvojhriadeľový štvorradový motor Napier Sabre III (24-valcový H motor)

Do skupiny štvorradových motorov patria:

ZdrojeUpraviť

  • STN 09 0022. Spaľovacie motory. Názvoslovie piestových spaľovacích motorov. Druhy motorov. Dátum vydania 19.01.1972.