Štyléma je základná jednotka štylistiky, pomocou ktorej sa tvorí istý štýl textu. Je to výrazový prostriedok, ktorý má systémovo vymedzenú slohovú hodnotu (význam). Ako štylémy sa uplatňujú prvky všetkých rovín jazykového systému, ak sa pokladajú za štylistické prostriedky, ktoré možno funkčne využiť v jednotlivých typoch textov.

Pozri aj upraviť

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.