Štylistický prostriedok

Štylistický prostriedok je výrazová hodnota, prostredníctvom ktorej sa diferencujú jazykové prejavy so zreteľom na štýlotvorné činitele. Patria k nim jazykové prvky všetkých rovín (lingvistické prostriedky), sprievodné zvukové a vizuálne prvky (paralingvistické prostriedky) a všetky sprievodné okolnosti verbálneho textu, ktoré stoja mimo jazykovej štruktúry, no konkrétny jazykový prejav s nimi počíta (extralingvistické prostriedky).

Externé odkazy upraviť

  • FILIT – zdroj, z ktorého pôvodne čerpal tento článok.