Železničná doprava v pražskej aglomerácii

Praha je najvýznamnejší uzol osobnej železničnej dopravy v Česku. Je prirodzeným centrom nielen diaľkovej dopravy, ale aj prímestskej, na hlavných tratiach intervalovej. Do budúcnosti sa pripravuje významné zvýšenie úlohy železnice v mestskej a prímestskej osobnej doprave. Nákladná železničná doprava bola z Prahy od prvej polovice 20. storočia postupne vytláčaná na okraj mesta a v dôsledku útlmu nákladnej železničnej dopravy je prevádzka a rozsah nákladných staníc obmedzovaný. Pražský železničný uzol prechádza prestavbou, ktorá má umožniť prepojenie najvýznamnejších pražských staníc a zvýšenie dopravnej kapacity tratí v centre Prahy.

Vozeň mestskej železničnej linky v stanici Praha-Holešovice