Židovská konzervatívna strana

Židovská konzervatívna strana bola židovská politická strana na území prvorepublikového Česko-Slovenska, respektíve na Podkarpatskej Rusi. Ideovo nadväzovala na ultraortodoxné hnutie Agudat Jisra'el, ktoré vystupovalo proti sionizmu a sekularizmu.

DejinyUpraviť

Vznikla roku 1921 v čase, kedy sa na Podkarpatskej Rusi začalo formovať politické spektrum. Kvôli pocitu vonkajšieho ohrozenia antisemitizmom aj kvôli spoločným záujmom na obhajobe židovských ekonomických záujmov ale v tejto dobe ešte v židovskej komunite v tejto krajine prevládal trend k spolupráci. Židovská konzervatívna strana preto vytvorila alianciu so sionistickou Židovskou občianskou stranou v Podkarpatskej Rusi a tiež so Zväzom židovských poľnohospodárov v Podkarpatskej Rusi, ktorý reprezentoval záujmy židovských pozemkových vlastníkov a ktorý spolupracoval s česko-slovenskými agrárnikmi. Vzniknutá spoločná politická platforma Židovská strana Podkarpatskej Rusi tak v sebe obsahovala ako sionistický, tak agrárnický a ortodoxný element. Za ortodoxných v nej zasadal Koloman Weiss, za agrárnikov Emanuel Guttmann a za sionistov Alexander Spiegel. V komunálnych voľbách roku 1923 potom táto spoločná platforma uspela v mnohých obciach.[1][2]

Pred doplňovacími parlamentnými voľbami na Podkarpatskej Rusi v roku 1924 už sa tento jednotný postup nezopakoval. Agrárne a ortodoxné krídlo sa nezhodlo so sionistami a šlo do volieb ako Židovská demokratická strana, sionisti kandidovali ako Židovská ľudová strana. Židovská demokratická strana získala 9 900 hlasov a poslanecký mandát tak nezískala. V následujúcich parlamentných voľbách v roku 1925 ale židovskí konzervatívci vytvorili kandidátnu listinu pod názvom Židovská hospodárska strana. Tá síce opäť zastúpenie v parlamente dosiahla, ale stala sa potom na dlhú dobu silnou židovskou politickou formáciou na východe Česko-Slovenska, so zastúpením na lokálnej úrovni. Neskôr bola známa ako Židovská republikánska strana. Bola hlavným rivalom sionistickej Židovskej strany.[3][4]

ReferencieUpraviť

  1. Borek, D.: Židovské strany v politickém systému Československa 1918-1938, Moderní Dějiny, 11. svazek. Praha : Historický ústav, 2003. Ďalej len: Židovské strany. ISBN 80-7286-053-4. (česky)
  2. Crhová, M.: Politické strany a politika židovské menšiny, Politické strany, 1861-1938. Brno : Doplněk, 2005. Ďalej len: Politické strany židovské menšiny. ISBN 80-7239-178-X. (česky)
  3. Židovské strany. s. 65-201
  4. Politické strany židovské menšiny. 965-985