Živá tvorba (mesačník)

Živá tvorba bol podľa podtitulu literárno-umelecký mesačník.

Vznikol v roku 1942 zlúčením dvoch časopisov - Aktivisté a Úboj. Vychádzalo desať čísel ročne. Vyšli celkovo tri ročníky, v rokoch 1942-1944. Prvé číslo vyšlo 19. októbra 1942, posledné 1. júna 1944. Časopis riadili dr. Vladimír Kolátor a Jaroslav Janoušek, ktorý vykonával aj funkciu zodpovedného redaktora. Tlačila ho spoločnosť Tempo Praha. Oblasťou divadelnej tvorby a dramatickej scenáristiky sa vo svojich článkoch zaoberali Dr. Vladimír Kolátor a A. F. Šulc. Literatúru a poéziu recenzoval básnik Jiří Suchánek. O výtvarnom umení a uskutočnených výstavách a salónoch Zlín referovali Miroslav Koutecký a Jaroslav Hlaváček. Na stránkach Živej tvorby vychádzali literárne príspevky od Františka Kožíka, Antonína Veselého a Arnošta Vaněčka, básne Jiřího Šotoly. Príspevky k problematike vzťahu divadla a filmu písali Artuš Černík, Vladimír Čech a A. F. Šulc.

Literatúra Upraviť

  • Živá tvorba – roč. I-III (1942-1944), NK ČR.
  • Bartošek, L.: - Bartošková, Š. Filmové profily; Praha, Československý filmový ústav, Praha, 1988, str. 79-81.
  • J. Kunc.: Česká literární bibliografie. 1945-1963. D. I. A-M. Praha 1963.
  • J..Kunc.: Česká literární bibliografie. 1945-1963. D. II. N-Ž. Praha 1963.
  • Štoll, M. a kol. Český film – režiséři – dokumentaristé. Libri, Praha, 2009, s. 563-566.
  • Zach, A.: Nakladatelské Kladno / Z dějin kladenské knižní kultury. Středočeská vědecká knihovna v Kladně, Kladno, 2007, s. 59, 151, 167, 320.
  • Vopravil, J.: Slovník pseudonymů v české a slovenské literatuře. SPN, Praha, 1973, str. 718, 821, 1377-1378, 1214.